Oblast La Ferrassie, na jihozápadě Francie, je významnou archeologickou lokalitou. V průběhu celého minulého století výzkumníci v tomto regionu nacházeli ostatky neandrtálců a artefakty s nimi spojené. Jedním z nálezů byla také kostra dítěte, jejíž staří bylo určeno na zhruba 40 000 let. Na první pohled se tedy nejednalo o výjimečný nález. Na tomto objevu ale archeology zaujal celý jeho kontext.

Podle vědců totiž neandrtálci své mrtvé nepohřbívali. Pohřební ritus byl vždy považován za unikátní znak druhu homo sapiens. Okolnosti tohoto nálezu nicméně ukazovaly na pravý opak, což potvrzovaly také záznamy tehdejších archeologů. Původní vědecký tým totiž předpokládal, že se skutečně jednalo o úmyslný pohřeb a pohřební ritus tedy nebyl výdobytkem pouze druhu homo sapiens. Výzkum provedený v 70. letech minulého století nicméně, díky nedostatku moderní techniky, nemusel být úplně přesný. Proto se vědecký tým, z francouzského Národního centra pro výzkum, rozhodl celou situaci znovu detailně zanalyzovat.

Archeologové pracovali s poznámkami tehdejších kolegů, kteří nález původně vyšetřovali. Současní vědci ale také provedli několik nových vykopávek a analýz přímo v jeskyni, kde se ostatky nalezly. Nové poznatky potvrdily předpoklad z předchozího výzkumu a toto neandrtálské dítě bylo skutečně pohřbeno.

Vědci znovu vyšetřují původní nález, Zdroj: Science Alert

K tomuto závěru přispělo hned několik faktů. Ostatky dítěte byly nalezeny u sebe, kosti nebyly nijak rozptýleny a zůstaly v anatomické pozici. Tento poznatek je důležitý, jelikož země je v této oblasti nakloněna z kopce. Je tudíž nemožné, aby lebka zůstala v anatomické pozici, nad zbytkem těla, bez lidského zásahu. Na kostech také nebyly viditelné žádné známky po zvířecích zubech. Což znamená, že se zvířata k ostatkům nedostala, jelikož byly pohřbeny v dostatečné hloubce.

„Absence stop po zvířecích zubech, malá prostorová rozptýlenost a nízká zvětralost kostí ukazují na to, že tělo bylo po smrti rychle zakryto půdou, která ostatky zakonzervovala,“ shoduje se vědecký tým.

Výzkumníci také dodávají, že neexistuje žádný přirozený proces, který by umožnil kostru uchovat v takovémto stavu a pozici.

S pomocí nových vědeckých metod chce nyní tým vyšetřit i zbývající nálezy objevené v této oblasti.

Originální publikace: https://www.nature.com/articles/s41598-020-77611-z

Zdroj: Science Alert, zdroj úvodní fotografie:  Science Alert