Komise pro adaptaci vedená Billem Gatesem, Ban Ki-moonem (bývalý generální tajemník OSN) a Kristalinou Georgievovou přichází s doporučením investic, které ochrání naši planetu před klimatickými změnami. Zpráva odhaduje, že navrhované investice nám v budoucnu přinesou až 7 bilionů dolarů.

Zpráva Adapt Now: A Global Call for Leadership on Climate Resilience upozorňuje, že naše reakce na klimatické změny je příliš pomalá. Autoři volají po větším zapojení firem, vlád i bank. Pokud k tomu nedojde, varují, že do roku 2050 může trpět 5 miliard lidí nedostatkem pitné vody. Více než 100 milionů lidí může do roku 2030 spadnout pod hranici chudoby. Mnohé oblasti se stanou neobyvatelnými a stovky milionů obyvatel se bude muset stěhovat.

Zpráva navrhuje potřebné investice ve výši 1,8 bilionů dolarů do pěti různých oblastí v následujícím desetiletí. Tyto investice by se měly vrátit v podobě 7 bilionů dolarů.

Grafika zobrazující odhad čistého přínosu investic do jednotlivých oblastí (zdroj:Adapt Now: A Global Call for Leadership on Climate Resilience)

Převážně jde o investice, které přímo ochrání jednotlivé oblasti před vlivy přírodních katastrof. Jedná se například o výstavbu systémů včas varujících před bouřemi, protipovodňovou ochranu, zlepšení hospodaření s vodou, zlepšení zemědělství v suchých oblasctech, nebo ochranu lesních porostů. Autoři zprávy zároveň zahajují celosvětovou kampaň, které má přimět svět k větší aktivitě. Největší překážkou bohužel zůstává fakt, že kvůli klimatickým změnám nejvíce trpí nejméně vlivní obyvatelé země.