Čtyři zkamenělé opičí zuby, objevené hluboko v peruánské Amazonii, přinesly důkaz o tom, že sem více než jedna ze skupin pravěkých primátů doputovala z Afriky přes Atlantický oceán. Objevené fosílie, příbuzné s egyptskými nálezy potvrdily, že se jihoamerické opice prokazatelně vyvinuly z afrických primátů.

Zuby patří nově objevenému druhu z vyhynulé čeledi afrických primátů, známých jako Parapithecidae. Podle nových poznatků si opice udělaly více než 900 mil dlouhý výlet na povrchu "vorů" z plovoucí vegetace, která se odtrhla od pobřeží pravděpodobně z důvodu bouře.

"Jedná se o zcela unikátní objev," říká Erik Seiffert, hlavní autor práce a profesor na Keck School of Medicine of USC. Studie jeho týmu byla nedávno publikována v časopise Science. "Ukazuje se, že se jedná o třetí linii savců, která nějakým způsobem učinila tuto velmi nepravděpodobnou transatlantickou cestu." Jedním z takových případů jsou například starodávní hlodavci, známí jako Caviomorpha. Vyhynulý primát byl pojmenován Ucayalipithecus perdita. Jméno pochází z Ucayali, oblasti Peru, kde byly zkamenělé zuby nalezeny. Údajně šlo o velice drobného živočicha, dosahující přibližné velikosti dnešního kosmana, nejmenší žijící opice na světě.

Zkamenělý opičí zub, zdroj: Keck School of Medicine of USC

Výzkumný tým se domnívá, že fosílie pochází z geologické epochy Oligocén, trvající přibližně před 34 až 23 miliony lety. Vědci odhadují, že k této bizarní migraci mohlo dojít přibližně před 34 miliony lety. "Předpokládáme, že se tato čeleď dostala do Jižní Ameriky mezi Oligocénem a pozdním Eocénem, tedy obdobím, které mu předchází. V té době silně rostl antarktický led a hladina moře klesala," prohlásil Seiffert. Právě tato skutečnost mohla hrát roli v tom, jak se primátům podařilo Atlantický oceán překonat.

Originální článek: https://science.sciencemag.org/content/368/6487/194

Zdroj: ScienceDaily, zdroj titulního obrázku: Clement Horvath