Tři období, které jsou zcela kritická pro vývoj mozku, jsou těhotenství (od početí po narození), dospívání (15-19 let), a stáří (nad 65 let).

Podle dat publikovaných v časopise the Lancet konzumuje alkohol přibližně 10% těhotných žen, přičemž průměr evropských zemí je výrazně vyšší než celosvětový průměr. Alkohol se z těla matky přenáší krevním oběhem do placenty a dále do krve plodu. Může dojít k poruchám duševní činnosti nebo vrozeným somatickým vadám. V krajním případě může konzumace alkoholu způsobit fetální alkoholový syndrom (FAS). Lidé postižení tímto syndromem mohou mít anomálie v oblasti obličeje, trpět zpomaleným růstem nebo poškozením mozku.

Během dospívání (15-19 let) uvádí konzumaci alkoholu podle WHO přes 20% teenagerů. I při občasném požití alkoholu se u dětí zvyšuje nebezpečí onemocnění jater (játra nejsou schopna odbourávat alkohol v takové míře jako u dospělých) a nervového systému. Během dospívání dochází k tělesným i duševním změnám a také k vytváření nových sítí mozkových buněk. Alkohol poškozuje paměť a schopnost učení.  U 17 letých dospívajících, kteří pili a měli problémy s učením, zjistilo vyšetření nukleární magnetickou rezonancí menší hippocampus, tedy tu část mozku, která je důležitá právě pro učení a paměť. Česká republika je v Evropě podle průzkumu na 4. místě ve spotřebě čistého alkoholu v litrech u mladistvých nad 16 let. K pomyslné první příčce se propilo Lucembursko.

U starších lidí se ukazuje, že nadměrné užívání alkoholu je jedním z nejsilnějších rizikových faktorů pro všechny typy stařeckých demencí. Zvláště urychluje jejich časný nástup.

Podle demografických dat se předpokládá, že spotřeba alkoholu bude nadále stoupat. Stejně jako při jiných krizích v oblasti veřejného zdraví vzrostla spotřeba alkoholu i s pandemií covid-19. Nemusíte se bát, že by sklenička vína způsobila destruktivní změny v mozku. Pamatujme ale, že alkohol právem patří mezi neurotoxiny a s jeho konzumací je vhodné zacházet opatrně.

Zdroje:

Lifetime perspective on alcohol and brain health
Harm prevention policies must take the long view The maintenance of brain health is central to health and wellbeing across the lifespan.1 Evidence suggests three periods of dynamic brain changes that may be particularly sensitive to the neurotoxic effects of alcohol: gestation (from conception to b…

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30021-9/fulltext

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274603/9789241565639-eng.pdf?ua=1

https://www.pediatriepropraxi.cz/pdfs/ped/2009/01/14.pdf

Zdroj úvodní fotografie: Andreas M, Unsplash