Vznik závislostí na opiátech všeho druhu je ryze biologickou záležitostí. Vědci z Lékařské univerzity v Jižní Karolíně si položili otázku, zda by bylo možné proti nim zakročit prostřednictvím blokování určitých mozkových částí. Objevili oblast, která je zodpovědná za nadměrnou konzumaci alkoholu a pustili se do projektu, který by mohl vést ke zvrácení této závislosti na neurologické úrovni.

Potřeba pití alkoholu může být způsobena blokováním části mozku, amygdaly, která je spojena s řízením emocí, nebo tvorbou paměťových stop. Výsledky provedené studie ukázaly, že potlačením určitých opoidních receptorů v amygdale může dojít k tomu, že závislost na alkoholu zmizí.

Vědci z Jižní Karolíny se ve svém experimentu, provedeném na myších, zaměřili zejména na studium takzvaných Kappa opoidních receptorů (KOR), typ receptorů, který je často spojen s pocity stresu a nespokojenosti. Již dřívější práce totiž nastínila, že stimulací těchto receptorů může dojít k omezení konzumace alkoholu. Nový výzkum však tyto teorie vyvrátil. Bylo naopak zjištěno, že snížené konzumace alkoholu bylo u myší amygdaly dosaženo blokováním Kappa receptorů.

"Nevíme úplně jasně, proč mozek takto reaguje," říká Harold L. Haun, jeden z předních autorů práce. "Víme však, že Kappa opoidní receptory hrají důležitou negativní roli v pití alkoholu." Studie se soustředila na oblast mozku, zvanou rozšířená amygdala, konkrétně stria terminalis. Je známo, že tato oblast mozku obsahuje mnoho takových receptorů a je spojena s akutními stresovými a úzkostnými reakcemi. Tato skutečnost ukazuje na to, jakým úzkost a stres řídí pití alkoholu. Pokud je tato nervová dráha blokována, může být chuť na alkohol potlačena.

Je důležité zmínit, že blokováním receptorů nedošlo k úplnému zamezení pití. Došlo pouze ke snížení na mírnější úroveň. Tento pokles si můžeme představit na ekvivalentu láhve vína a sklenky.

Originální publikace: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0028390820300502

Zdroj: New Atlas, zdroj titulní fotografie: Chris F, Pexels