Celková anestezie má často za následek mírné narušení kognitivních funkcí, zejména pak u starších pacientů. Přestože je denně používána po celém světě, účinky různých anestetik na paměť, která bývá zasažena nejvíce, nejsou zdaleka dostatečně prostudované. Výzkumy se obvykle soustředí přímo na konkrétní látky a na to, jak ovlivňují mozek pacienta ve chvíli, kdy jsou mu anestetika podávána. V nové studii publikované v časopise PLOS Biology se proto skupina vědců kromě účinků nejrůznějších anestetik na paměťovou část mozku zaměřila i na to, co se děje poté, co jejich účinek odezní.

Pro výzkum byly vybrány tři druhy běžných anestetik, a sice inhalační anestetikum izofluran a kombinace medetomidin-midazolam a ketamin-xylazin. Uspávací látky byly podány dospělým myším, u kterých se následně provedly snímky jejich hipokampu, který je právě tou oblastí mozku, kde probíhá formování a ukládání paměti. Cílem bylo zjistit, do jaké míry anestetické léky tuto část mozku ovlivňují.

Výzkum ukázal, že ze tří podaných anestetik měl nejmírnější účinky izofluran. Nervové buňky v hipokampu narušil nejméně a neovlivnil činnost paměti. Izofluran je používán i zdravotníky, na rozdíl od zvířat, kterým bývá aplikován samostatně, se u lidí kombinuje s dalšími léčivy, neboť látka samotná způsobuje v některých případech dráždění dýchacích cest a snížení krevního tlaku.

V případě ostatních dvou kombinovaných anestetik byly výsledky o poznání horší. Hlodavci, na nichž byla tato anestetika testována, vykazovali výrazné poškození hipokampální aktivity i zhoršenou funkčnost paměti, a to i několik hodin po probuzení zvířete.

Výsledky studie otevřely další možnou cestu k hlubšímu porozumění anestetických látek a jejich vlivu na funkčnost paměti. Dvě ze tří testovaných látek se užívají zejména u zvířat, jejich výzkum by ale mohl do budoucna pomoci odborníkům lépe pochopit vliv anestetik a vést k dalším pokrokům v oblasti prevence jejich nežádoucích účinků.

Originální publikace: https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3001146

Zdroj: The Scientist

Úvodní fotografie: @wavebreakmedia_micro, Freepik