Rozsáhlé nasazování antibiotické léčby je do značné míry odpovědné za vznik silně odolných bakteriálních kmenů. Tento fenomén představuje v současné době jednu z největších hrozeb globálního zdraví. Odolnost vůči antibiotikům nejenže v dnešní době způsobuje podle odhadem 700 000 úmrtí ročně1, ale výrazně znesnadňuje léčbu infekčních onemocnění, jako pneumonie, tuberkulózy a řady dalších.

Jedním ze způsobů, jak se bakterie stávají vůči antibiotikům rezistentní jsou změny jejich genomů, tedy soubory veškeré jejich DNA. Díky těmto změnám mohou bakterie antibiotika například rozkládat, nebo se stát vůči nim strukturně odolnými a zabránit tak smrtící látce proniknout skrz jejich buněčné membrány.

Výzkum, vedený Katarzynou M. Mickiewicz se však zaměřil na mechanismus, který u bakterií doposud nebyl odhalen. Studie ukazuje, že bakterie mohou v lidském těle doslova „změnit tvar“, aby se účinkům antibiotik vyhnuly. Tato metoda je zvláštní především v tom ohledu, že bakterie nemusí nijak mutovat, aby změnily svůj dosavadní genetický kód.

Prakticky všechny bakterie, na rozdíl od lidských buněk jsou obklopeny strukturou zvanou buněčná stěna. Ta, podobně jako tlustá bunda, chrání bakterii před nepříznivými vlivy prostředí a zabraňuje jejímu prasknutí. Dává buňkám také pravidelný tvar, například tyčinky, nebo koule.

Protože lidské buňky buněčnou stěnu nemají, mohou buňky imunitního systému z důvodu různorodých povrchů snadno rozpoznávat bakterie jakožto nepřátele. Díky tomu se stávají vynikajícím cílem pro velké množství antibiotik.

Studie, publikovaná v Nature Communications se zaměřila na infekce močových cest. Odhalila, že mnoho různých bakteriálních druhů, včetně dobře známé E. coli mohou v těle přežít v tzv. L-formě, což je stav, při kterém bakterie dramaticky mění svůj tvar. Díky této změně se stává rezistentní vůči některým antibiotikům. Tuto kuriózní proměnu můžete shlédnout na níže přiloženém videu.

Výzkum legendárních L-forem byl doposud poněkud kontroverzním. Zjištění, kterých však vědecká skupina dosáhla, by mohly podnítit vědce k dalšímu výzkumu. Naše bitva s bakteriemi nekončí a my jsme povinni neustále odhalovat nové strategie, jak se patogenům bránit.

Líbil se vám článek? Odměňte nás sledováním naší stránky na Facebooku. Každá práce něco stojí a bez vaší podpory se neobejdeme. Děkujeme.

1https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5992407/

https://www.nature.com/articles/s41467-019-12359-3

Zdroj: Popular Science, NCBI