Nádorová onemocnění vaječníků a endometria jsou jedněmi z nejběžnějších, která postihují ženskou část obyvatelstva. Rakovina vaječníků je dokonce jednou z nejnebezpečnějších typů onemocnění, jelikož se ji většinou nepodaří odhalit včas.

V publikované studii srovnali autoři incidenci rakoviny vaječníků, endometria a prsu mezi ženami, které užívaly orální antikoncepci a mezi těmi, které ji celý život odmítaly.

"Snížené riziko rakoviny vaječníků a endometria bylo pozorováno u žen, které v nějaké fázi života užívaly orální antikoncepci. O polovinu nižší riziko bylo zaznamenáno dokonce i po 15 letech od posledního užití pilulek. Určité snížení pravděpodobnosti výskytu rakoviny prokázaly i pacientky po 30-35 letech od posledního užití," řekla Åsa Johanssonová z oddělení imunologie, genetiky a patologie na Upssalské univerzitě.

V minulosti byla orální antikoncepce spojována se zvýšeným výskytem rakoviny prsu. To se bohužel potvrdilo i ve zmíněné studii. "Překvapivě jsme však zaznamenali pouze nevýrazný nárůst v incidenci onemocnění u žen užívajících antikoncepci. Riziko navíc zmizelo několik let po vysazení," dodává Johanssonová

Publikovaná studie je velmi důležitá pro komplexní pohled na výhody a nevýhody spojené s orální antikoncepcí a doplňuje tak informovanost lékařů i pacientek. Je tím dokázáno, že rizika s ní spojená, jako je zvýšená incidence rakoviny prsu nebo riziko krevních sraženin, jsou vyvážena některými protektivními účinky.

Zdroj: Uppsala University; https://cancerres.aacrjournals.org/content/early/2020/12/15/0008-5472.CAN-20-2476
Foto: Reproductive Health Supplies Coalition, Unsplash