Nová metoda zvaná Targeted Dream Incubation, v češtině „cílená inkubace snů“, byla představena letos v létě výzkumnou skupinou z MIT Media Lab. Zakládá se na využití aplikace a speciálního zařízení jménem Dormio, díky kterému můžeme nejen sledovat jednotlivé fáze spánku a snění, ale zároveň dokážeme navádět sny určitým směrem. Tato metoda tak představuje velice užitečný nástroj pro výzkumníky zabývající se kontrolovaným experimentováním se sny a rozšiřuje možnosti zkoumání toho, jak sny ovlivňují naši kreativitu, emoce, paměť a mnohem víc.

V průběhu noci se mnohokrát vystřídá několik spánkových fází, které jsou charakteristické jak hloubkou spánku, tak i fyziologickými procesy, které se v nich zrovna odehrávají. Těmito procesy jsou např. ukládání a posilování vzpomínek či výskyt snů. Jako tzv. hypnagogie se označuje nejranější fáze spánku, během níž se náš organismus vyskytuje na pomezí bdění a nevědomí. Zatímco se v hypnagogické fázi již oddáváme snění, stále jsme schopni slyšet a vnímat zvukové signály. A právě toho Dormio využívá. Během experimentálního protokolu dochází k vysledování hypnagogických fází spánku a ke spuštění zvukových podnětů v přesných časových úsecích, díky čemuž je možné sny navádět a řídit. Cíleným předkládáním a opakováním specifických informací tak lze dosáhnout jejich následné inkorporace do samotného obsahu snů.

Výsledky experimentů se zařízením Dormio jsou fascinující - u testovaných osob došlo ke zvýšení kreativity, a to podle objektivních i subjektivních parametrů. Ukázalo se také, že inkorporace informací do snů dokáže zlepšit paměť. „Zdá se, že snění o konkrétních tématech nabízí po probuzení výhodu v aktivitách, které jsou nějakým způsobem propojeny právě s těmito tématy," říká Adam Haar Horowitz, jeden z autorů studie. Toto si lze ukázat i na příkladech z minulosti, kdy někteří umělci jako Salvador Dalí či Mary Shelley pocítili údajně kreativní inspiraci ze svých snů. To, co je zde nové, je schopnost navodit tyto "prospěšné" sny záměrně a cíleně, dodává Horowitz.

Potenciál pro využití této metody je vskutku obrovský. V MIT Media Lab již začali spolupracovat s řadou umělců za účelem rozvoje jejich kreativity. Dormio také umožňuje, aby se experimenty zkoumající snění odehrávaly v přirozeném prostředí, mimo spánkové laboratoře. Kromě této výhody pro výzkumníky se zde ale také otevírá příležitost pro vývoj nových komerčních prostředků a technologií směřujících ke zlepšení kvality spánku, posilování paměti, učení a představivosti.

Originální publikace: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1053810020300416?via%3Dihub

Zdroj: MIT News

Zdroj titulní fotografie: Andrea Piacquadio, Pexels