Již v roce 2015 výzkumníci, v oblasti Mexico city, nalezli část aztécké „lebkové“ věže. Od té doby probíhají na místě intenzivní vykopávky a celkem archeologové v této struktuře odkryli 605 lebek. Ostatky tvořící věž patřily obětovaným mužům, ženám, ale také dětem. Většina lebek, naaranžovaných do vícevrstevného kruhu, se datuje do období mezi lety 1486 a 1502. V jedné části věže Aztékové dokonce lebky maltou spojili dohromady, aby jejich pohled směřoval doprostřed kruhu.

Část nálezu objevena v roce 2015, zdroj: Live Science

Aztécká říše dosahovala největšího rozmachu mezi 15. a 16. stoletím. V této době ovládala oblast současného středního a jižního Mexika. Říše byla Aztéky ovládána z hlavního města Tenochtitlán, ze kterého také lebková věž pochází. V tomto období byl totiž tento typ artefaktu vykládán jako symbol moci a prestiže. Věž pravděpodobně pocházela z chrámu oslavujícího Huitzilopochtla, aztéckého boha slunce, války a lidských obětí.

Pro Aztéky byla charakteristická tvorba lebkových trofejí, které se nazývaly tzompantli. Při tvorbě těchto trofejí nabodávali „čerstvé“ hlavy na kůly. Je pravděpodobné, že po zetlení lebky maltou spojili a vytvořili z nich věž.

Archeologové předpokládali, že lebky tvořící artefakt budou náležet pouze mladým mužům, válečníkům. Překvapilo je zjištění, že ostatky patřily také ženám a dětem.

„Nejsme schopni říct, kolik z těchto jedinců byli válečníci. Někteří z nich mohli být zajatci určeni k obětním rituálům,“ řekl Raul Barrera hlavní archeolog.

Nově nalezené lebky byly součástí útvaru Huey Tzompantli, který se nachází zhruba 3,5 metru pod úrovní ulice. Archeologové proto museli být při vykopávkách velmi opatrní, jelikož často kopali pod historickými budovami.

Zdroj: Live Science, zdroj titulní fotografie: Live Science