Po umístění nové generace observatoří, doufají astronomové v Cornell University v jejich využití pro pozorování vzdálených exoplanet, které obíhají mrtvé hvězdy a mohly by vykazovat známky života.

V únoru bylo na University of Cambridge zjištěno, že planeta K2-18b, objevená v roce 2015, je schopna udržet vodu v tekutém skupenství. V podobné výsledky doufají i na nových observatořích. Pokud se Zemi podobné planety pohybují kolem bílého trpaslíka, astronomové plánují hledat na nich známky přítomného či minulého života.

Předpokládá se, že tento druh exoplanet přežil výbuch své hvězdy. Bílý trpaslík představuje její zbytky a připomíná dřívější existenci hvězdy. Kvůli tomu je pravděpodobné, že všechen možný život na planetě zanikl. Teoreticky se mohlo stát, že ke vzniku nového života mohlo dojít i po kolapsu hvězdy. "Pokud najdeme známky života na planetách obíhajících mrtvé hvězdy, následnou otázkou bude, zda život vznikl znovu, či přežil smrt hvězdy," dodává Lisa Kaltenegger, astronomka z Cornell University.

V časopise The Astrophysical Journal byl díky tomu publikován článek, který může pomoci astronomům s tím co hledají. Nabízí HD transmisní spektra biomarkerů těchto exoplanet, která mohou být použita při nadcházejících pozorováních.

Zdroj: https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab6f6a
Foto: Unsplash

Více o vesmíru na CZECHSIGHT: