Za pomoci chilských dalekohledů VLT (Very Large Telescope), objevili švýcarští vědci planetu, na které vládnou zcela mimořádně extrémní podmínky. Na exoplanetě dosahují během dne teploty nad 2400°C a odpařují tak kovy. Silný vítr následně přenáší výpary na chladnější noční stranu, kde kondenzují na kapičky.

"Dá se doslova říct, že na planetě prší večer železo," říká David Ehrenreich, profesor na Ženevské univerzitě ve Švýcarsku. Studie, která ji popsala, byla zveřejněna v časopise Nature. Planeta byla nazvána WASP-76b.

K tomuto jevu dochází tak, že se planeta pokaždé natočí svou denní stranou ke své mateřské hvězdě. Na této straně přijímá od hvězdy 1000 krát více záření, než Země od Slunce. Planeta se stává tak horkou, že se molekuly rozpadají na atomy a kovy jako železo vypařují do atmosféry. Tyto chemické změny detekovali vědci pomocí spektrografu ESPRESSO. Extrémní teplotní rozdíly mezi denní a noční stranou vedou k silným větrům, které transportují páry z extrémně horkých podmínek do chladné noční části. Zde teploty klesají na "pouhých" 1500°C.

Zdroj: ESO, The Byte