Černá díra je vzdálena tisíc světelných let a je součástí systému tří hvězd se dvěma hlavními hvězdami typu B. Ty jsou viditelné ze Země pouhým okem. Systém nese název HR 6819.

Při pozorování astronomové objevili něco neobvyklého. Orbity dvou hlavních hvězd se zdály být uskočené šikmo. Použitím MPG/ESO 2,2 metru dlouhého teleskopu na European Southern Observatory (ESO) přišli na to proč. Jedna z hvězd obíhala gravitační centrum systému každých s periodou 40 dní. Druhá, která je o mnoho vzdálenější, nikoli.

Při analýze došli k závěru, že zde nejsou dva, ale tři objekty obíhající kolem sebe. "Ten neviditelný objekt, byl asi čtyřikrát menší než Slunce. Nebylo pochyb, že je to černá díra," potvrdil astronom Thomas Rivinius. Díky tomu víme, že systém obsahuje nejbližší černou díru naší planetě.

Vedle tohoto výzkumu je připravována další studie, která pozorovanou černou díru popisuje jako nejmenší v dosavadní historii. Podle analýzy by její hmoty měla odpovídat 4,2 hmoty Slunce. Doposud nebyly pozorovány černé díry menší než 5.

Astronomové plánují další pozorování se zaměřením na hvězdy, které se pohybují neobvykle. Doposud byla většina černých děr v Mléčné dráze zpozorována díky intenzivnímu světlu a teplu. Tato nová technika by mohla nabídnout způsob, jak nalézt další, třeba ještě menší či bližší černé díry.

Zdroj: https://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso2007/eso2007a.pdf
Foto: Unsplash