Letní vlny veder a občasné stepní požáry jsou v Austrálii běžné, nikdy ale nezačaly tak brzy v sezóně a nedosáhly takové intenzity jako letos. Austrálie již 11. listopadu vyhlásila kvůli požárům stav nouze, který ale vzhledem k tomu, že se požáry stále rozšiřují, přetrvává dodnes.

Austrálie byla 21. prosince nejteplejším místem na planetě s teplotami místy přesahujícími 40 °C. Zdroj vizualizace: windy.com

Austrálie tento týden hned dvakrát překonala dosavadní teplotní rekordy. Zatímco v úterý dosáhla teplota v Austrálii historického maxima 40,9 °C, tento rekord byl poražen hned o den později teplotou 41,9 °C. Současně jsou tento rok v Austrálii rekordně nízké srážky, což připravilo ideální půdu pro vznik stepních požárů.

Podle agentury Reuters v australské provincii New South Wales, který je katastrofou zasažen nejhůř, nyní hoří více než 100 nezávislých stepních požárů. Do akce je nasazeno více než 3 000 hasičů, ti však situaci nezvládají vzhledem k rozsahu požárů a silnému větru v několika posledních dnech. Celkově tuto sezónu již v provincii New South Wales shořelo území o rozloze 27 000 km², což odpovídá zhruba třetině území České Republiky.

Rozsah požárů v Austrálii k dnešnímu dni (22. 12. 2019). Zdroj: windy.com

V těchto požárech zahynulo 8 lidí a bylo zničeno přes 700 domů. Sydney, hlavní město provincie New South Wales, je již několik týdnů zahaleno do kouře. Podle agentury BBC místní zastupitelé odhadují, že ekonomické škody způsobené požáry půjdou do stovek milionů dolarů.

Pro zmírnění či zastavení australských požárů by bylo nutné, aby do Austrálie přišel vydatný déšť. Podle australské meteorologické služby však takové deště nejsou očekávané po příštích několik měsíců.

Jsou tyto požáry způsobeny změnou klimatu?

Podle prof. Glendy Wardle z University of Sydney jednotlivé požáry nelze přisoudit změně klimatu; avšak dlouhodobé trendy zvyšujících se teplot a snižujících se srážek, které ke vzniku požárů přispívají, jsou se změnou klimatu jednoznačně provázány.

Průměrné teploty v Austrálii jsou nyní o 1 °C vyšší než dříve. Ačkoliv to není tak významný teplotní rozdíl, podle australských expertů na stepní požáry je takový rozdíl v průměrných letních teplotách rozdílem mezi normální sezónou požárů a katastrofálním rozšířením požárů jaké pozorujeme tento rok. Protože trend zvyšujících se teplot pokračuje, australští experti očekávají pokračování zvýšeného výskytu požárů.

Jak se ke změně klimatu staví australská vláda?

V poslední době se proti australské vládě zvedla velká vlna kritiky z důvodu jejího dlouhodobého popírání lidského zavinění změny klimatu a podpory uhelného průmyslu. Místopředseda vlády Michael McCormack prohlásil, že v Austrálii byly požáry vždy a změnu klimatu označil za výmysl "levičáků z velkoměsta".

V rámci Pařížské dohody si Austrálie nastavila cíl snížení emisí do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 26 – 28 % oproti roku 2005. To je podle mnohých odborníků zcela nedostatečné; pokud by všechny země měly stejné ambice, svět by dosáhl oteplení přes 3 °C.

Jedinou pozitivní zprávou je, že vlády jednotlivých australských provincií se ke změně klimatu staví zodpovědněji než centrální australská vláda; některé provincie dokonce uzákonily vlastní cíle dosažení klimatické neutrality do roku 2050.