Singapur poprvé uvedl do provozu autonomní autobusovou dopravu. Pilotní projekt má za cíl prozkoumat možnosti samo-řiditelné hromadné dopravy a její udržitelnost před jejím rozšíření do celé země.

Od 25. ledna 2021 spustila Alliance for Action (AfA), podporovaná společnostmi CapitaLand a JTC, autonomní autobusovou dopravu. Konkrétně bude bezpilotní vozidlo nasazeno v Singapuru Science Park 2 a na ostrově Jurong. Jedná se o vůbec první komerční použití autonomní veřejné dopravy v Singapuru. Cíle zapojených subjektů jsou jasné – posunout se blíže ke komercializaci autonomní technologie, a to jak na domácím, tak zahraničním trhu.

Pilotní projekt tak představuje cenný zdroj údajů, které pomohou zlepšit autonomní veřejnou dopravu. Především její bezpečnost a spolehlivost. Aby bylo možné získat co nejvíce údajů a poznatků, které budou užitečné pro budoucí rozvoj služeb autonomní městské mobility, jsou pro projekt připraveny naprosto odlišné trasy. Ty se od sebe různí jak ve fyzických podmínkách, tak typu uživatelů a druhu vozidla. Jedna trasa je obsluhována minibusem s přepravní kapacitou pro 10 osob, zatímco druhá trasa je obsluhována autobusem schopným pojmout až 26 osob.

"Jsme rádi, že singapurské společnosti napříč různými průmyslovými odvětvími společně postupují vpřed, aby poskytly inovativní a průkopnický projekt v autonomních autobusových službách, který řeší skutečnou nesplněnou poptávku v testovaných lokalitách," řekl Tan Chong Meng, spolupředseda Emerging Stronger Taskforce (EST) – pracovní skupina, která pomohla sjednotit příslušné zúčastněné strany v rámci zmíněného projektu.

Tento krok také získal podporu od jednoho ze singapurských přepravních odborů, což je možná překvapivé, jelikož je v projektu autobus, který ke své obsluze nepotřebuje řidiče. Přesto Národní odborový svaz pracovníků v dopravě považuje projekt za potenciální způsob povznesení dopravního průmyslu v Singapuru.

"V posledních několika letech Národní odborový svaz dopravců (NTWU) úzce spolupracuje s Úřadem pro pozemní dopravu (LTA) a našimi průmyslovými partnery na přípravě pracovníků v dopravě na zavedení autonomních technologií do dopravních systémů," uvedl Melvin Yong, výkonný tajemník NTWU.

"V posledních několika letech Národní odborový svaz dopravců (NTWU) úzce spolupracuje s Úřadem pro pozemní dopravu (LTA) a našimi průmyslovými partnery na přípravě pracovníků v dopravě na zavedení autonomních technologií do dopravních systémů," uvedl Melvin Yong, výkonný tajemník NTWU.

Zdroj: https://www.intelligenttransport.com/transport-news/116026/singapore-autonomous-bus/

Foto: Peerapon Chantharainthron, Unsplash