Technologický sektor se nám snaží vnutit představu, že budoucnost dopravy je založená na autonomních vozidlech, helikoptérách a tunelech pod městy. Tvůrci politik zase často upřednostňují nové dílčí vybavení veřejné dopravy, jako WiFi či dobíjecí stanice na telefony.

Namísto čekání na nové technologické inovace, které nám pomohou při definování budoucího vývoje dopravy směrem k jeho větší udržitelnosti, mohou tvůrci rozvojových strategií použít řešení, které je už po dlouhou dobu k dispozici.

V současné době žijeme ve světě, kde je normální nasednout do auta i za účelem dopravy na velmi krátké vzdálenosti. Potřebujeme proto vytvořit taková města, kde se bude možné dopravovat na krátké vzdálenosti i bez osobního automobilu. Je tedy možné, s politickou podporou, omezit potřebu nejen vlastnit a používat často auta, ale zároveň i učinit naše města více udržitelná s rovnými dopravními příležitostmi pro všechny?

A jaký je nástroj, který k tomu můžeme použít?

Autobus.

Autobusy jsou páteří většiny systémů veřejné dopravy, ale především v USA jsou dlouhodobě opomíjené. Na základě různých zkušenostech napříč současným světem si můžeme všimnout, že když nabídneme lidem to, co chtějí, tedy veřejnou dopravu, která je spolehlivá, efektivní a jezdí s dostatečnou frekvencí, její využití roste a spolu s tím dochází k poklesu dopravních kongescí. Ve městě Auckland (USA) v únoru 2019 došlo k investicím do nového systému veřejné dopravy, který rychle vyústil v nárůstu počtu přepravených veřejnou dopravou o 11 %. V Jakartě se naopak snaží zlepšit pokrytí veřejné dopravy tak, aby do roku 2022 95 % populace bylo vzdáleno od zastávky veřejné dopravy maximálně 500 metrů.

Proč je to důležité?

Trvale udržitelný rozvoj spolu se sociální spravedlností jsou hlavními tématy veřejné debaty. Například v USA patří dopravní sektor mezi největší zdroj skleníkových plynů.

V současné době se debata ohledně redukce emisí skleníkových plynů soustředí především na přechod k elektrickým autům. Problémem ale je, že elektrická auta zabírají stejně místa, jako auta se spalovacími motory. Pravděpodobnost, že elektrická auta udělají naše města lepší kvůli omezení dopravních kongescí je tak mizivá. Nehledě na fakt, že redukce emisí za použití elektrických aut se odvíjí od způsobu výroby elektrické energie v dané lokalitě.

Jen v USA závislost na automobilech roste. Auto je v tamější společnosti často nutností a jen američané mají od června 2019 dluh v souvislosti s automobily rekordních 1,3 bilionu dolarů. Třetina kupujících pak splácí půjčku auta i po tom, co se rozhodnou ho vyměnit za nové.

Otázka změny dopravních návyků směrem k větší udržitelnosti, tedy přechodu z osobních automobilů do veřejné dopravy, je tak více než aktuální. Autobusy jsou nejlepším způsobem, jak přispět k omezení využití aut a s podporou dalších nástrojů můžeme nejen zvětšit počet přepravených veřejnou dopravou, ale také se zasadit o vylepšení celé služby. To se pochopitelně odrazí nejen na zmenšení naší uhlíkové stopy, ale také zlepší kvalitu měst, jež obýváme.

Jaké máme možnosti?

Abychom přiměli lidi k jízdě autobusem, musíme nejprve vylepšit službu veřejné dopravy. Nejdůležitějšími faktory při přemýšlení o autobusové dopravě, které popularizuje odborník veřejné dopravy Jarrett Walker, jsou frekvence a rychlost.

1. Větší frekvence

Steven Higashide, autor knihy Better Buses, Better Cities, má skvělý příklad, proč je právě frekvence důležitá. "Představte si, že za vaším vozem je obrovská zeď, která se otevírá pouze jednou za hodinu, a to je jediný čas, kdy můžete opustit svůj dům a jet. Takové to je, když nevlastníte automobil a jste odkázaní pouze na veřejnou dopravu, která jezdí jednou za hodinu. Teprve když se dostanete do situace, kdy máte dostupné spoje veřejné dopravy každých pět až deset minut, budete mít pocit svobody, že nemusíme plánovat svůj život podle jízdního řádu autobusu. Stačí se ukázat kdykoli budete chtít, a budete si jisti, že autobus brzy dorazí. “

2. Větší rychlost

Existuje spoustu cest, jak zrychlit autobus. Mezi ty jednodušší způsoby jak zrychlit autobusy patří:

  • umístit autobusové zastávky daleko od semaforů, čímž dojde ke snížení šance, že pasažéři, co zrovna nastoupili do autobusu, budou čekat na červeném světle
  • rozšířit pásy pro autobusy u zastávek tak, že autobus nemusí zajíždět k obrubníku a poté se vracet zpět do provozu
  • umožnit nastupování/vystupování všemi dveřmi autobusu

Další možnosti jsou:

  • Zavést pruhu pouze pro veřejnou dopravu. To zvýší nejen jejich rychlost, ale i atraktivitu a spolehlivost.
  • Zavedení ulic, kam má vjezd povolena pouze veřejná doprava. New York City a San Francisco nedávno výrazně omezily přistup automobilů na významné ulice. V New York City došlo k nárůstu počtu přepravených o 15 % během pracovních dnů a 30 % během víkendu. Spolu s tím došlo i k zrychlení veřejné dopravy.
  • Změnit schéma a pokrytí sítě veřejné dopravy tak, aby odpovídala současnému městskému vývoji a způsobu života jeho obyvatel.

Kromě zmíněných možností existuje nespočet dalších způsobů, jak zkvalitnit systém veřejné dopravy. Může se jednat o předplacené jízdné a časové tarify, které usnadňují přístup a snižují náklady pro uživatele, protože ty jsou výhodnější než jednorázové jízdné. Využití nových technologií můžeme službu zlepšit kvůli poskytnutí aktuálních informací ohledně zpoždění, ale i obsazenosti spojů, zavádět integrované jízdné či umožnit plánování cesty.

Původní článek: https://apolitical.co/en/solution_article/buses-are-the-future-of-public-transport-no-gimmicks-needed

Obrázek: https://unsplash.com/@gunnarridder