V Journal of the American Heart Association byla publikována studie, která hodnotila dopad konzumace jednoho avokáda denně ve srovnání s obvyklou stravou. Vědci však nenašli velký rozdíl mezi kontrolní a intervenční skupinou, ale zjistili, že účastníci, kteří měli avokádo každý den ve stravovacích návycích, měli nižší hladinu špatného cholesterolu.

Lidské tělo přijímá cholesterol nejen ze stravy (1/3), ale také je schopno si cholesterol vyrobit samo (2/3). Cholesterol nacházíme v každé jedné buňce našeho těla. V krvi koluje jako nerozpustný tuk pomocí přenašečů (lipoproteinů). Známe dva hlavní druhy cholesterolu: nízkodenzitní lipoprotein (LDL, špatný cholesterol) a vysokodenzitní lipoprotein (HDL, dobrý cholesterol). Je nezbytné udržovat hladiny LDL pod určitým množstvím, aby se zabránilo nepříznivým zdravotním následkům, jako je mrtvice nebo onemocnění koronárních arterií.

Dr. Brian Power, odborník na výživu vysvětlil pro Medical News Today (MNT), jak souvisí hladina cholesterolu v krvi se zdravím srdce.

„Přesvědčivé důkazy ze studií vykreslují obraz hladin cholesterolu v krvi, které jsou důležité pro zdraví srdce. Zvýšené hladiny jsou důležitým rizikovým faktorem kardiovaskulárních chorob, včetně cerebrovaskulárních chorob a koronárních srdečních chorob.“

Každodenní konzumace alespoň jednoho avokáda může pomoci udržet hladinu cholesterolu. Avokádo také obsahuje několik užitečných vitamínů (C, K) a je zdrojem vlákniny, která představuje pro naše tělo nevstřebatelné sacharidy. Vláknina je velmi důležitá, protože je pro nás zdrojem energie, živin, vitamínů a minerálů. Hlavně nám napomáhá udržovat hladinu krevního cukru a cholesterolu ve fyziologických hodnotách.

Výhody, které zahrnuje příjem avokáda denně

Studie zkoumala přínosy konzumace jednoho avokáda denně po dobu šesti měsíců. Cílem výzkumníků bylo zjistit, zda denní dávka avokáda pomohla účastníkům studie se zvýšeným obvodem pasu („obvod pasu ≥ 35 palců pro ženy a ≥ 40 palců pro muže“) snížit viscerální ukládání tukových zásob (adipozita). Podívali se také na vliv na několik dalších zdravotních výsledků včetně hladin cholesterolu, tělesné hmotnosti a indexu tělesné hmotnosti.

Účastníci studie museli splňovat určitá kritéria, aby mohli být zařazeni do studie. Museli mít zvýšený obvod pasu a pravidelnou konzumaci dvou nebo méně avokáda za měsíc. Intervenční skupina (505 účastníků) konzumovala jedno avokádo denně, zatímco kontrolní skupina (503 účastníků) pokračovala ve své typické stravě.

Údaje o příjmu avokáda z výzkumu byly shromažďovány na začátku studie a po 8, 16 a 26 týdnech. Pomocí MRI (z angl. „magnetic resonance imaging“) skenů se sledovaly hladiny viscerální tukové tkáně nebo tělesného tuku, který vystýlá břišní orgány.

Mezi kontrolní a intervenční skupinou se nejevilo mnoho významných rozdílů. Výjimkou byla hladina cholesterolu. Intervenční skupina měla nižší hladiny celkového cholesterolu a nižší hladiny „špatného“ cholesterolu. Kromě hladiny cholesterolu se jevily rozdíly mezi těmito dvěma skupinami ve stravování, přičemž intervenční skupina měla vyšší skóre indexu zdravého stravování. Intervenční skupina přijala vyšší hladiny vlákniny a tuků a nižší hladiny sacharidů a bílkovin.

Kromě toho výzkumníci také nezjistili žádné významné rozdíly mezi skupinami týkající se přírůstku hmotnosti, což naznačuje, že začlenění denního avokáda nepřispívá k přírůstku hmotnosti.

Omezení studie

Výzkumníci shromažďovali údaje o lécích, které užívali účastníci. Pak byli účastníci pozorováni pouze po dobu šesti měsíců a delší časový rámec mohl přinést odlišné výsledky, zejména pokud jde o viscerální tukovou tkáň.

Výzkumníci také provedli studii během pandemie COVID-19, která mohla ovlivnit životy účastníků. U účastníků měli vysokou míru retence, ale ne každý, kdo zahájil studii, ji dokončil. Některé shromažďování údajů, například o stravě, se spoléhalo na hlášení účastníků, takže existuje riziko chyb.

Originální publikace: Journal of the American Heart Association

Zdroj: Medicalnewstoday.com

Úvodní foto: Unsplash, Kelly Sikkema

Více ze stravy na CZECHSIGHT:

Jedno malé pivo denně vede mikrobiom k změně
Pivo je tekutý chléb, alkohol zase metla lidstva. Co na to ale říká věda? Studie portugalských vědců naznačila, že pravda bude někde uprostřed. Zjistili, že malé pivo denně může mít příznivý vliv na střevní mikrobiotu i zdraví střeva.
Pití 2-3 šálků kávy denně může výrazně snížit riziko poškození ledvin
Vědci zkoumali účinky konzumace kávy na riziko akutního poškození ledvin. Zjistili, že pití jakéhokoli množství kávy snižuje riziko akutního poškození ledvin. Pití 2-3 šálků kávy denně je pro naše tělo nejvíce prospěšné.