Stále více zaměstnanců bude v následujících letech nahrazeno technologiemi a roboty. Hrozí ještě větší nárůst nerovnosti příjmů.

Podle analýzy z dílny Oxford Economics může do roku 2030 dojít k nahrazení až 20 miliónu zaměstnanců továren po celém světě roboty. Data naznačují, že od roku 2000 došlo z důvodu robotizace ke ztrátě 1,7 milionů pracovních míst v oblasti výroby. Vzhledem k povaze české ekonomiky, může tento vývoj v budoucnu znamenat značný nárůst nezaměstnanosti. Pojďme se ale na problematiku robotizace podívat z trochu širšího pohledu.

Ekonomové se shodují, že automatizace pomáhá k lepším hospodářským výsledkům a zároveň vytváří nové pracovní pozice. Kritici ale upozorňují, že dochází k nárůstu příjmové nerovnosti. Část populace bohatne díky rostoucím ziskům, zatímco někteří zaměstnanci přicházejí o práci. Nejčastěji slýcháme, že robotizace a informační technologie ohrožují zaměstnance s nižším vzděláním a nízkými platy. Nejnovější výzkumy ale naznačují, že toto tvrzení není tak úplně pravda.

Nárůst bohatství lidí s vyššími příjmy totiž zároveň zvedá poptávku po službách jako jsou například restaurace, hotely, nebo pečovatelská zařízení. Tím dochází k nárůstu pracovních možností pro spousty nízkopříjmových zaměstnanců (obsluha, pečovatelé, úklid apod.). Ač nízkopříjmové a nevyžadující vysoké vzdělaní, tato zaměstnání mají jedno společné: v současné době nejsou snadno nahraditelná roboty, protože je nelze snadno automatizovat a zároveň vyžadují určitou sociální inteligenci.

Klíčový faktor určující nahraditelnost zaměstnanců tedy spočívá v míře stereotypu a často jsou více ohrožení zaměstnanci středních platových skupin. Nelehkým úkolem nejen politiků bude využít přínosnosti moderních technologií a zároveň zabránit nárůstu ekonomické nerovnosti ve společnosti. Orientace na kreativní a nestereotypní pracovní pozice se zdá již teď být nutností.