Současná doba ekonomického růstu nabízí prostor ke změnám, které pro některé firmy stále nejsou samozřejmé. Velkou změnu v chování zaznamenáváme především v rámci ekologicky situovaných problémů. Avšak nesmíme opomenout, že díky nově nastolené etice velkých společností, zažíváme pomalou, leč zřetelnou změnu v chování celé firmy ke svým zaměstnancům.

Anglické slovo "environment" lze dobře (lépe než české "prostředí") použít jak v ekologickém významu, tak v sociálním. I díky tomu bychom tyto dva aspekty měli vnímat dohromady. Je totiž o poznání jednodušší snažit se o změnu se spokojenými zaměstnanci plnými energie než s těmi, kteří svou práci dělají neradi.

Přátelštější prostředí

Nutno podotknout, že i v České republice dochází k četným změnám. Společnosti, vedle již zavedených teambuildingů nebo "sick days" nabízí stále více možností, jak své zaměstnance udržet v kondici. Ať už se jedná o relativně malá gesta, jako vytvoření sprch na pracovištích, pro ty co do práce jezdí na kole, anebo o ta větší v podobě wellness zařízení či posiloven.

Některé firmy se uchylují i k rozesílání newsletterů, ve kterých informují své zaměstnance o stavu a vývoji firmy. V rámci komunikace s jednotlivými zaměstnanci pak nabízí poradenství v jejich zdraví, rodinných problémech či finanční situaci.

Bezpečnost nade vše!

Spokojenost zaměstnanců je důležitá, ale bezpečnost je samozřejmě nejdůležitější. Existují různé certifikace, které jednotlivé firmy hodnotí. Jednou takovou je např. OHSAS, jejíž jednotlivé úrovně dostávají firmy, podle svého přístupu k zaměstnancům.

Jedním z možných přístupů k bezpečnosti práce, je zavedení různých edukativních či cvičných programů. Pro inspiraci se můžeme podívat na detaily "Safety Game", kterou pro své zaměstnance připravuje třeba producent značky Rio Mare, jež považuje svůj přístup k zaměstnancům za klíčové téma. Přítomní zaměstnanci mají při akci za úkol vyřešit případ nehody jednoho ze svých kolegů. To zahrnuje jak zavolání složek záchranného systému, tak první pomoc. Díky takovým drobným (leč důležitým) snahám, dokáže firma vybudovat přátelské prostředí, do kterého se později aplikují i principy udržitelného rozvoje.

Dnešní dynamická situace na trhu vytváří prostor pro společnosti, které se nebojí inovovat své zajeté procesy. Důraz na flexibilitu, bezpečí a udržitelný rozvoj přitahuje kvalitní zaměstnance. Společnosti, které tuto problematiku chápou, získávají silné základy pro stabilní růst v nelehké době.