V posledních letech se setkáváme se stále větším využíváním bioplastů. Firmy jsou tlačeny do jejich používání a ke snížení množství umělého plastového odpadu. Bioplasty mají nesporné výhody. Jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů a snadno se rozkládají. I proto se velké společnosti (Nestlé, Coca-Cola a PepsiCo) zavázaly redukovat plastový odpad a nahradit umělé plasty "bio" variantou nebo papírem.

Recentní článek publikovaný v časopise Environmental International ukázal, že bioplasty nejsou o nic bezpečnější než jiné plasty. "Tři ze čtyř variant těchto produktů obsahují sloučeniny, které mohou být nebezpečné stejně jako syntetické plasty," tvrdí Martin Wagner, profesor na Norwegian University of Science and Technology a představitele výzkumné skupiny PlastX. Její činností bylo zmapovat chemikálie v bioplastech.

Studie zahrnovala 43 rozdílných plastových produktů, jako jsou obaly od čokolád, lahve a špunty od vína. Vědci hledali toxické sloučeniny, které jsou přímo škodlivé, nebo by se mohly chovat jako hormony a narušovat rovnováhu organismu. "80 % produktů obsahovalo více než 1000 rozdílných chemikálií. Některé z nich dokonce 20000," řekl Wagner pro server FoodNavigator.

Dodává, že je téměř nemožné najít všechny potenciálně škodlivé substance ve všech materiálech. Některé podobné produkty, zdánlivě ze stejného materiálu, mohou mít naprosto rozdílné složení. "Víme, že bioplasty, stejně jako standardní plastové  výrobky, obsahují mix látek, které jsou potenciálně škodlivé pro organismus," dodává Wagner.

Wagner však nevidí situaci naprosto kriticky. Základem studie je podle něj rozšířit povědomí o tom, že bioplasty mohou škodit a jednotlivé společnosti by se měly zaměřit na jejich chemické složení. Zatím jsou zmíněné materiály tvořeny velkým množstvím chemikálií, u kterých není znám jejich dopad na organismus. Širší testování a podronější výzkum by přinesly odpovědi na tyto otázky.

Zdroj: FoodNavigator
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020320213
Foto: Brian Yurasits, Unsplash