Firma Bird se dohodla na spolupráci s koloběžkovým startupem Scoot. O této spolupráci se diskutovalo už delší dobu a v současné chvíli ji můžeme s jistotou potvrdit.

"Jsme nadšeni, že můžeme přivítat do našich řad tak perspektivní projekt jakým je Scoot a těšíme se na naši spolupráci v honbě za společným cílem - nahradit automobilovou dopravu koloběžkami a mopedy." Tak se vyjádřil CEO Bird Travis Van der Zanden.

Při svém začátku v roce 2011 byla cena firmy Scoot odhadována na 47 milionů dolarů. V současné době firma produkuje jak koloběžky tak mopedy a kola a při sloučení byla její cena odhadnuta na 71 milionů dolarů.

Prezident společnosti Scoot se ke spolupráci vyjádřil následovně: "Od samého začátku se snažíme co nejlépe splnit náš cíl. Umožnit každému snadou a levnou přepravu s co nejnižším dopadem na životní prostředí. Se společností Bird je naše mise zachovaná, ale její rozsah bude větší. Můžeme se zaručit, že naše práce bude o to tvrdší a produkty lepší."

Již před sloučením jsme mohli pozorovat značný nárůst firmy Bird. Dříve v letošním roce jsme mohli zaznamenat navýšení rozpočtu o 300 milionů dolarů a lze jen spekulovat, o jaké investory šlo. Nutno dodat, že Scoot bude vůbec první plnohodnotnou spoluprací do které se společnost Bird pustí.

Mírně řečeno je trh s elektrickými koloběžkami poněkud "přehypovaný". Otázkou je, kdy tato bublina splaskne. Můžeme proto sloučení těchto dvou společností považovat za dobrý krok pro obě strany a upevnění pozice na trhu pro Bird.

Foto: Engadget