Ne všechny ženy, které endometriózou trpí, mají bolesti. Nicméně pokud se u žen s endometriózou bolesti objeví, mohou být někdy až nesnesitelné. V poslední době se stále více a více objevují souvislosti mezi endometriózou a imunitním systémem. Čínští vědci si v nové studii položili otázku, zdali je možné, aby se právě imunitní buňky podílely na vzniku bolesti v oblasti pánevního dna u žen, které endometriózu mají.

Endometrióza je nezhoubné zánětlivé onemocnění, se kterým se během svého života setká zhruba 10% žen. Toto onemocnění je charakteristické přítomností děložní sliznice mimo dělohu. Typickými příznaky onemocnění mohou být bolesti v oblasti pánevního dna, bolestivá menstruace, bolest během pohlavního styku a neplodnost.

V této studii byla pacientkám s bolestivou a nebolestivou endometriózou odebrána krev, která byla poté vědci porovnávána. Vědci hledali mezi těmito dvěma skupinami žen rozdíly v zastoupení imunitních buněk a také rozdíly v zastoupení prozánětlivých látek, které mohou bolestivost způsobovat.

Konkrétně se vědci dívali na přítomnost NK buněk (anglicky natural killer cells), které se podílejí na odklízení děložní sliznice z míst zasažených endometriózou. Ze vzorků krve odhalili, že ženy s bolestivou endometriózou mají zvýšený počet NK buněk a zároveň mají zvýšenou hodnotu prozánětlivých látek – cytokinů. V praxi to znamená, že ženy, které cítí větší bolest během endometriózy, mají v těle pravděpodobně aktivnější zánětlivou odpověď.

Autoři studie navrhují, aby byla při vývoji léčby bolesti během endometriózy zvažována možnost utlumení NK buněk, což by podle nich vedlo ke snížení bolestivosti. Otázkou však zůstává, jak by utlumení imunitního systému ovlivnilo další léčebné postupy. Je také nutné dodat, že se jedná o malou studii obsahující pouze 42 žen a je tedy nutné, aby na tuto studii navázaly další vědecké skupiny.

Zdroj: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0300060519871407?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub  0www.ncbi.nlm.nih.gov

Úvodní obrázek: pexels.com