Podle Amnesty International je nelegální pastva dobytka jedním z hlavních problémů v Brazílii. Pastevci neoprávněně zabírají pozemky v rezervacích a nebo na místech původního obyvatelstva, které jim musí ustoupit.

Obsáhlá zpráva byla zveřejněna na základě petice, kterou podepsalo více než 160 tisíc lidí. Samotná petice byla poslána brazilské vládě a požaduje aby byla nelegální pastva zastavena a tvrdě sankciována. Jedná se tak o jeden z aspektů, kterým chce obyvatelstvo chránit poničenou amazonskou přírodu.

Během let 1988 a 2014 byly zničeny asi dvě třetiny celého Amazonského pralesa. Velká část právě díky nově vznikajícím pastvinám pro hovězí dobytek. Rezervace a území původních obyvatel jsou chráněny podle brazilského práva, a proto je definitivní boj s nelegálními pastevci hlavně na brazilských vládních složkách. Boj, který by měly vést je nesmírně důležitý, jelikož nejde pouze o ochranu původních obyvatel, ale také o značné přispění ke zlepšení ekosystému celé planety.

Pronájem půdy zprostředkovávají tzv. grileiros. Kvůli jejich spolupráci s různými pasteveckými společnostmi dochází k odlesňování obrovských ploch. Nevznikají pouze pastviny, ale i nové cesty a obydlí. Od roku 2017 tak např. v oblasti Pacaás Novos vzniklo 40km nových silnic.

Další z problémů jsou vytrvalé útoky na původní obyvatele. V oblasti Uru-Eu-Wau-Wau tak např. docházelo k fyzickému napadání a výhružkám. Nezřídka kdy dochází k obkličování velkých skupin domorodců, kteří jsou pak donuceni místo opustit.

Bohužel se zdá, že některé skupiny v brazilských vládních špičkách nelegální pronájem půdy tolerují nebo dokonce podporují. V roce 2018 se tak po těchto územích pohybovalo přes 295 tisíc kusů zvířat. Doufejme, že se ostatní složky brazilské vlády proti tomuto problému spojí a začnou bojovat o zachování Amazonského pralesa.