Velké množství států EU dlouhodobě sleduje cíl klimatické neutrality (což znamená, že se bude vypouštět jen tolik skleníkových plynů, kolik bude možné každý rok zachytit), a to v souladu s Pařížskou dohodou nejpozději do roku 2050. Na úrovni EU nyní vznikají plány a metodiky, v nichž se ukazuje, že tento cíl je technicky splnitelný a díky investicím do výzkumu a vývoje může dokonce podpořit evropskou ekonomiku.

Na summitu EU v červnu tohoto roku bylo proto navrženo usnesení, ve kterém by se Evropská unie zavázala k tomuto cíli do roku 2050 jako celek. To by umožnilo vzájemnou spolupráci jednotlivých států na dosažení tohoto cíle a hlavně by to dalo významnou zprávu ostatním světovým zemím, které zatím s podobným závazkem váhají. Díky tomuto závazku by totiž EU mohla hrát významnou roli v mezinárodní klimatické politice, a zároveň by díky náskoku v technologiích a jejich nasazování mohla pomáhat ostatním zemím v nastavování a splňování jejich klimatických cílů.

Pro přijetí tohoto usnesení je potřeba souhlas všech členských zemí EU. V červnu toto usnesení zablokovali premiéři čtyř zemí - Estonska, Polska, Maďarska a České Republiky, přičemž citovali obavy z dopadů této transformace na ekonomiky jejich zemí. Od června však proběhlo mnoho diplomatických kroků a jednání a Estonsko nyní veřejně prohlašuje, že tento cíl EU v příštím hlasování podpoří. Zatímco Polsko a Maďarsko zatím veřejně tuto podporu nevyhlásily, dle diplomatických zdrojů EU je jednání s nimi na dobré cestě. Polský premiér nyní tvrdě prosazuje budování obnovitelných zdrojů energie a vytvořil nové "ministerstvo klimatu", jehož cílem je "udržitelný rozvoj a zachování přírodních zdrojů". Maďarsko mezitím (podobně jako ČR) požadovalo po EU záruky že bude moci stavět nové jaderné elektrárny. Díky diplomatickým jednáním je nyní tato možnost pro Maďarsko zajištěna. Zároveň v Maďarsku roste tlak obyvatel na přijetí klimatické neutrality a to zejména v jejich hlavním městě, Budapešti.

Díky tomuto vývoji je tedy možné, že i Polsko a Maďarsko budou na nadcházejícím summitu hlasovat pro přijetí unijního cíle klimatické neutrality. Česká republika mezitím ve vyjednávání nepokročila a premiér Andrej Babiš stále veřejně prohlašuje, že tento unijní cíl zablokuje. Je tak dost dobře možné, že bude jediným evropským premiérem, který tento cíl nepodpoří. Výsledky tohoto hlasování budou pravděpodobně známy ve čtvrtek večer.

Titulní obrázek: Wikimedia, CC BY-SA 3.0