Systémy sdílených e-koloběžek zažívají během posledních let boom. Individuální a ekologický dopravní prostředek představuje nejen atraktivní alternativu ke kolu či osobnímu automobilu, ale je čím dál více vnímaný jako nástroj, který městským dopravním systémům ulehčí přechod k udržitelnému rozvoji.

Vedle svých nesporných výhod ale systémy sdílených e-koloběžek představují nové výzvy pro městskou správu. Jak nastavit novou legislativu? Jak zajistit bezpečnost chodců, cyklistů, uživatelů e-koloběžek? Jak donutit firmy ke spolupráci a dodržování podmínek, aby skutečně systémy sdílených e-koloběžek skutečné vytvářeli podmínky pro budou udržitelný rozvoj? To vše jsou otázky, se kterými se nyní nově musí města potýkat.

Londýnská aliance mikromobility (The London Micromobility Aliance) sdružující 17 rozdílných společností zabývající se mikromobilitou vyslala otevřený dopis vládě, ve kterém vyzývají k podpoře ohledně zavádění bezpečnostních opatření provozu služeb mikromobility. Udržitelnost a bezpečný provoz jsou pak klíčová témata.

Jiným způsobem se vydala řada měst z Polska. Krakov, Sosnowiec anebo Lublin s provozovateli sdílených systémů e-koloběžek podepisují zatím dobrovolné dohody. Cílem těchto dohod je právě vyřešení alespoň základních problémů, jako je omezení rychlosti v oblastech populární pro pěší, zákaz parkování v historických centrech a pěších zónách, ale i zavádění speciálních parkovacích míst.

Pro radikální cestu se nyní rozhodují představitelé města v Kodani. Jak uvedli úředníci, město Kodaň chce zakázat pronájem elektrických koloběžek v centra města. Jednalo by se tak o jeden z nejpřísnějších předpisů proti symbolu nové „sdílené ekonomiky“, jejíchž součástí jsou právě schémata pro sdílení e-koloběžek.

„Od 1. ledna již nebude možné pronajmout nebo zaparkovat elektrický skútr ve většině nejvíce zastavěných oblastí v Kodani,“ uvedlo oddělení pro životní prostředí a technické služby města Kodaně.

V praxi toto opatření zakáže e-koloběžky z historického centra města a přilehlých čtvrtí, kde je již zakázáno je parkovat. Cílem opatření je dle radních města hlavně usnadnění pohybu pro chodce. Především pro seniory představují různě volně odložené e-koloběžky problém.

Je pravdou, že opatření ještě musí být schváleno městskou radou. V současné době se ale těší široké podpoře.

Na CZECHSIGHT o systémech sdílených e-koloběžek nepíšeme poprvé.

V článku Legalizace e-koloběžek a e-kol: lekce z New Yorku jsme Vás informovali o nové legislativě, která definuje pravidla pro provoz e-koloběžek a e-kol.

Dále jsme informovali o cílech provozovatelů sdílených služeb mikromobility stát se ještě více šetrní k životnímu prostředí.

Jak již bylo řečeno v úvodu. Nové služby sdílené mikromobility představují alternativní a k životnímu prostředí šetrný způsob dopravy. Do budoucna je ale důležité, aby došlo mezi městskými představiteli a provozovateli ke společné shodě, jak zajisti provoz systémů sdílených e-kol a e-koloběžek tak, aby zmíněné cíle a vize nebyly pouze součástí marketingových strategií, ale propsaly se i do jejich reálného fungování.

Zdroj: https://www.thelocal.dk/20201009/copenhagen-to-ban-electric-scooters-from-city-centre

Foto:Mika Baumeister, Unsplash