"Ukázali jsme první náznak toho, že by mohla mít některá z exoplanet radiovou oblast. Síla a polarizace radiového signálu a magnetického pole planety je srovnatelná s teoretickými předpoklady," řekl vedoucí týmu Jake D. Turner pro server EurekAlert. "Pokud další pozorování potvrdí popsané nálezy, můžeme se těšit na naprosto nový pohled na exoplanety a potenciální život na nich," dodává Turnerův mentor, Ray Jayawardhana.

Použitím LOFARu, radiového teleskopu, objevil Turner a jeho tým radiové shluky ze systému hvězd, který obsahuje planetu zvanou "horký Jupiter". Ta je velmi blízko vlastnímu slunci. Skupina zároveň pozorovala další potenciální radiové emise na 55 Cancri v souhvězdí Raka a v systému Upsilon Andromedea. Avšak signifikantní radiové vlny byly zjištěny pouze u Tau Boötes, vzdálené 51 světelných let daleko.

Templátem pro výzkum se stalo Turnerovo dřívější studium radiových emisí Jupiteru. Postupně začal pozorovat další Jupiteru podobné planety. Techniku a výsledky pak uplatnil při současném výzkumu.

Pozorování magnetického pole exoplanety může pomoci astronomům rozluštit strukturu vnitřku planety a vlasnosti atmosféry. Stejně tak pomůže objasnit interkace mezi planetou a přilehlými hvězdami.

A proč je magnetické pole tak důležité? U Země funguje jako štít, který ji chrání před solárním větrem. "Pokud by se magnetické pole na těchto exoplanetách chovalo podobně, přispívalo by to k jejich možnému obývání," dodává Turner.

Přesto visí ve vzduchu několik otázek. A to hlavně proto, že zaznamenaný signál je poměrně slabý. Proto se Turnerův tým zaměřil na další pozorování planety za použití několika radiových teleskopů.

Zdroj: EurekAlert; Astronomy & Astrophysics
Foto: Guillermo Ferla, Unsplash