Carsharing, tedy sdílení aut, se celosvětově rozvíjí již několik let. Česká republika v tomto směru není žádnou výjimkou. Rozvoj nového způsobu dopravy nejen po městě je umožněn především kvůli prudkému vývoji na poli informačních technologií, který akceleroval nástup sdílené a digitální ekonomiky.

Nástup carsharingu, jako inovace obecně, převažuje zpočátku ve městských, vysoce urbanizovaných oblastech. Kvůli tomu se často objevují pochybnosti ohledně možnosti jeho využití i v menších sídlech. Kritici systému sdílení aut přiznávají, že ve městském prostředí carsharing představuje alternativu pro ty, kteří nechtějí využívat služby veřejné dopravy nebo nechtějí řešit operativa spojená s provozem vlastního automobilu.

Najde ale carsharing využití a klienty i v méně osídlených lokalitách?

V současné době je ještě brzo přijít s jednoznačnou odpovědí na zmíněnou otázku. Zajímavé ale bude sledovat vývoj carsharingu v sousedním Polsku. Tam místní společnost Panek rozšířila svou síť od 11.5.2020 na 150 měst. Z přiložené mapy jde vidět, že je služba dostupná nejen v hlavních metropolitních oblastí včetně jejich hustě osídleného zázemí, ale postupně se rozšiřuje také do regionálních a lokálních center.

Takové významné rozšíření proběhlo během doby, kdy v Polsku, podobně jako v Česku, byla uvedena v platnost řada restriktivních opatření spojených s koronavirem. Zdali se tak společnost Panek snažila nahradit výpadky veřejné dopravy, především té meziměstské, nebo se jednalo o dlouhodobou strategii, to momentálně nevíme. Z tiskových prohlášení a prezentace společnosti na sociálních sítí je však patrný posun od prezentování služby jako chytrého a ekologického řešení městské dopravy k narativu, který ukazuje carsharing jako bezpečný způsob dopravy.

Důležité ovšem zůstává samotné rozšíření sítě umožňující nejen využívání služby v rámci jedné konkrétní lokality, ale i přesuny mezi nimi. Síť sdílení automobilů v takovém měřítku řadí společnost mezi největší na světě, čímž Panek ukazuje solidní protiargument vůči těm, kdo věří, že sdílení automobilů je řešením pouze pro městskou populaci.

Zdroj pro článek: https://panekcs.pl/aktualnosci/panek-carsharing-najbardziej-spektakularna-ekspansja-na-swiecie

Obrázek: https://unsplash.com/@hala_alasadi