Historie výzkumů tohoto živočicha sahá do prvopočátku minulého století. Tehdy paleontolog Richard Markgraf, rodák z Přísečnice na Chomutovsku, nalezl v Egyptě fosilii dosud neznámého tvora, kterého pojmenoval Spinosaurus (v překladu "trnitý ještěr"). Žil v období svrchní křídy (přesněji stupeň cenoman) a dnes jsou známy minimálně dva druhy tohoto rodu (egyptský a marocký).

Živočich dostal svůj název díky dlouhým trnům, které vybíhají z obratlů a dají se často nalézt. Mezi nimi byla pravděpodobně natažena kožovitá blána sloužící k lepší termoregulaci.

Výzkum ve světle moderní vědy

Velikou slabinou znalostí o tomto živočichovi jsou velice omezené a málo časté fosilní nálezy. Nikdy nebyla nalezena jeho kompletnější kostra. Také nálezy kompletních koster dinosaurů jsou velice vzácné. Možná podoba se tak musí velice často rekonstruovat s použitím více různých nálezů, které se vědci snaží pospojovat dohromady.

Výsledná možná podoba tohoto živočicha (a záměrně nepíši dinosaura či dinosauromorfa) se změnila možná vícekrát, než je všeobecně přijímáno jako normální. Původně byl pokládán za dinosaura, ale novější výzkumy jeho kostí (zejména po roce 2014) jeho příslušnost k druhohorním teplokrevným veleještěrům zpochybnily.

souvrství Kem Kem na hranicích Maroka a Alžírska, ze kterého pocházejí velice časté nálezy Spinosaura (zdroj: Christophe Hendrickx, Research Gate)

Ve světle dnešní vědy se zdá, že byl spíše více příbuzný dnešním krokodýlům a žil ve vodě a v její blízkosti. Další důkaz pro tento jeho styl života je letošní nález nejlépe zachovaného ocasu, jaký byl kdy objeven. Charakter a tvar obratlů napovídá, že pravděpodobně velice dobře plaval a používal k tomu právě ocas.

Existují také počítačové modely, které ukazují na možnost, že uměl Spinosaurus lovit stejně dobře jak ve vodě, tak na souši.

V průběhu let se také silně upravují odhady jeho možné velikosti. Dle některých studií mohl být nejdelším známým dinosaurem (kdyby se do nich ovšem ve světle dnešní vědy řadil) ze skupiny teropodů, kam patří i známý a skoro všemi milovaný Tyrannosaurus rex. Stal by se tak prozatím největším známým dvounohým dinosaurem, který se živí dravě. Část vědců ho však za čistě dvounohého nepokládá a tak postupně mezi výzkumníky vítězí názor jeho podobnosti a náležitosti ke krokodýlům.

Zdroj: Science News
Zdroj úvodního obrázku: DAVIDE BONADONNA