Po dlouholetém výzkumu se českým vědcům podařilo vyvinout a zprovoznit technologii, která dokáže rozložit odpady na bázi uhlovodíků. Přístroj pojmenovali Ekologická Recyklace Vysokomolekulárních Odpadů, zkráceně ERVO, a použitou technologii si nechali patentovat. Tato technologie má potenciál umožnit přechod na skutečnou cirkulární ekonomiku, tedy využívání odpadů k výrobě nových výrobků.

Přístroj ERVO funguje na bázi katalytického štěpení. To znamená, že odpad se v přístroji smíchá s katalyzátory, zahřeje se na vysokou teplotu a postupně se rozloží na jeho základní stavební materiály. Při tomto rozkladu se současně tvoří hořlavý plyn, který je využit v samotném přístroji pro zahřívání ještě nerozloženého odpadu. Z přístroje nakonec vyjde tekutá směs uhlovodíků a pevný čistý uhlík. Obě tyto suroviny je pak možné využít k dalšímu zpracování, například k výrobě umělých hmot.

Protože celý proces rozkladu probíhá v uzavřeném prostoru, je zcela čistý a nezatěžuje ekologicky své okolí. Jediné emise, které přístroj produkuje, jsou klasické emise ze spalování, které vznikají při hoření vzniklého plynu za účelem zahřívání odpadu. Těch je však výrazně méně, než kdyby byl sám odpad spalován. Výstupní teplo, které z přístroje vychází, je také možné znovu využít.

V celém světě není podobná jednotka ani technologie,“ uvádí Miroslav Šilhan, ředitel společnosti LOGeco. „Máme cirka tři až čtyři roky náskok před všemi ostatními.

Revoluce ve zpracování odpadu

V současnosti většina recyklace v České republice probíhá mechanickou cestou, tedy dojde rozemletí materiálu, např. PET lahví, a dalšímu využití výsledné drti. Technologie ERVO však provádí tzv. surovinovou recyklaci, tedy rozložení na základní materiály chemickou cestou.

Jednotka si tak poradí i s materiály, které se dosud nerecyklovaly, jako jsou např. pneumatiky či polystyreny. Pneumatiky se nyní na konci jejich životnosti většinou spálí, polystyren zase končí na skládkách, protože se jej nevyplatí recyklovat. Přístroj ERVO je však dokáže rozložit na základní materiály stejně jako ostatní odpady na bázi uhlovodíků.

Odpady, se kterými si jednotka neporadí, jsou například kovové odpady či sklo, protože ty nejsou organického původu. Stejně tak jednotka nemůže zpracovat toxické či jiné nebezpečné odpady. Prakticky veškerý jiný odpad včetně běžného komunálního odpadu však může být přístrojem zrecyklován.

Jedna jednotka ERVO dokáže za den zrecyklovat 15 tun odpadu. Díky tomu dokáže zpracovat směsný odpad od zhruba 25 000 lidí.

V současnosti funguje jedna jednotka na Mostecku, kde byla vyvinuta, další dvě byly již postaveny v zahraničí. Příští rok jich firma LOGeco v Česku plánuje postavit dalších 20, do zahraničí jich chce prodat dalších 40. Podle ředitele společnosti má technologie potenciál značně snížit množství odpadu ve světě, a to zejména v rozvojových zemích kde se dosud odpad netřídí. „Jde o technologii budoucnosti, která mění svět,“ uvedla Renata Gurellová, členka týmu ERVO.

Současně se provoz jednotek ERVO svým provozovatelům vyplatí, podle ředitele společnosti je díky recyklačním poplatkům návratnost nákupu zařízení tři roky.

Zdroj: LOGeco
Úvodní obrázek: LOGeco