Ačkoliv v minulém hlasování o tomto závazku, které proběhlo na summitu EU v červnu, byl tento závazek zablokován představiteli ČR, Polska, Maďarska a Estonska, ve čtvrtek byl cíl klimatické neutrality v Evropě odhlasován jednomyslně. Pouze Polsko si vyjednalo výjimku s tím, že ačkoliv klimatickou neutralitu podporují, vzhledem k jejich rozsáhlému uhelnému průmyslu, který tvoří výraznou část jejich ekonomiky, budou potřebovat více času na přípravu transformace k bezuhlíkovým technologiím. Plán přechodu Polska ke klimaticky neutrálnímu hospodářství se tedy bude znovu projednávat na příštím summitu v červnu 2020.

Česko si naopak prosadilo do dohody bod, který uznává, že jednotlivé země mají právo si zvolit svůj vlastní energetický mix, a tedy ČR bude mít volné ruce se stavbou nových jaderných bloků (pokud se rozhodne pro jejich výstavbu). Ačkoliv některé země jako Rakousko nebo Lucembursko stavbě nových jaderných bloků odporují, podle premiéra Babiše není možné, aby ČR dosáhla klimatické neutrality bez nových jaderných zdrojů. Naopak Babiš popřel, že by ČR vyžadovala evropské dotace na stavbu nových jaderných reaktorů a potvrdil, že je ČR v případě potřeby bude financovat sama.

Závazek klimatické neutrality do roku 2050 bude znamenat rozsáhlou transformaci energetiky i průmyslu, jejíž detaily Evropská komise představila ve středu v tzv. Evropské zelené dohodě. Cílem této dohody je, aby Evropa přestala přispívat ke globální změně klimatu, a současně přitom zlepšila své životní prostředí, zlepšila zdraví svých obyvatel a podpořila rozvoj nových odvětví průmyslu investicemi do výzkumu a vývoje. Důležitou součástí dohody je i zajištění tzv. spravedlivé transformace, tedy finanční podpora regionů, které by transformací byly negativně zasaženy - mezi ně patří např. uhelné regiony Česka a Polska.

Tento závazek zároveň vysílá jasný signál ostatním světovým zemím, které s podobnými závazky zatím váhají, a staví Evropu do čela světového hnutí k zastavení změny klimatu.

Toto rozhodnutí vítají i česká ekologická hnutí a neziskové organizace. Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA, řekla: „Sláva. Cíl uhlíkové neutrality je výhodný hlavně pro Čechy a Češky. Právě my potřebujeme vyčistit vzduch od zplodin ze spalování fosilních paliv, rozhýbat rozvoj čistých domácích obnovitelných zdrojů a vrátit život do naší krajiny. Je dobře, že jej premiér Babiš nakonec nezablokoval. Nyní musí začít makat na ochraně klimatu i doma. Promrhat peníze za jaderný sen by byla chyba. V první řadě je potřeba zvýšit cíl pro rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030, který má vláda co nevidět poslat do Bruselu a je stále daleko za našimi možnostmi.

Kateřina Davidová, Centrum pro dopravu a energetiku, řekla: „Je dobře, že cíl klimatické neutrality tentokrát prošel a ani Andrej Babiš jej nakonec nezablokoval. Evropská unie má nyní jasnou vizi na příštích 30 let, podle které se bude její vývoj v mnoha oblastech řídit. Začít pracovat na dosažení této vize je potřeba hned teď. Prvním krokem by mělo být navýšení cíle pro snížení emisí pro rok 2030 ze současných 40 % na 65 %.

Edvard Sequens, energetický konzultant z Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, řekl: „Smělá, ale nezbytná vize byla schválena. Teď bude zapotřebí rychle pracovat na opatřeních, která emise skutečně sníží. V České republice jde v první řadě o rychlou náhradu spalování uhlí za obnovitelné zdroje energie, hodně práce nás také čeká v dopravě.

Srhnutí bodů schválených evropským koncilem si můžete přečíst zde.

Kompletní tiskovou zprávu Klimatické koalice, sdružení českých ekologických hnutí, si můžete přečíst zde.