Michale, proč jste se rozhodl věnovat podnikání právě v oblasti asistivních technologií a zdravotnických prostředků?

Zhruba pět let jsem působil na různých kontinentech světa. Za tu dobu jsem nasbíral velké množství dat a hlavně zkušeností v rámci výzkumu a vývoje v oblasti robotizovaných rehabilitačních zařízení. V Brazílii jsem se začal věnovat vývoji exoskeletů pro lidi na vozíku s paralýzou dolních končetin. Brazilský projekt byl bohužel ukončen kvůli vládnímu korupčnímu skandálu. Poté jsem se přesunul do Japonska, kde jsem pokračoval ve stejném oboru v práci v různých výzkumných institutech a ortoprotetických centrech, ať už japonských či mezinárodních.

Jak vznikla společnost MEBSTER?

Po několika letech jsem se vrátil zpět do Evropy, možná hlavně kvůli japonské kultuře, která mi příliš nesedí. Zakotvil jsem v Praze, kde jsem téměř přesně před dvěma lety založil firmu. Společnost MEBSTER nyní sdružuje všechno know-how a zkušenosti z mých předchozích zahraničních působení. Také se mi podařilo získat kvalitní lidi, kteří jsou fundamentální pro fungování současné firmy.

Proč jste zvolil název MEBSTER?

Firma vznikla na myšlence pěstovat zdravé životní návyky a název MEBSTER je zkratka toho, jaké by měly být. Takže M znamená move, E značí eat, B je breath, S v názvu zastupuje sense, T pak think, E je excercise a R repeat. Takže celý název dává jednoduchý návod, jak žít zdravý život. My se nyní zaměřujeme na první bod – M, tedy move. Naší cílovou skupinou je segment lidí, kteří se nemohou hýbat, přestože by chtěli. Prostřednictvím našeho produktu se snažíme umožnit, aby se lidé s omezením mohli zase doslova „postavit na vlastní nohy“.

Vzpomenete si na úplné začátky?

Začínali jsme ve čtyřech. A je skvělé, že dodnes jsou všichni čtyři na palubě. V průběhu času se k nám připojili další dva lidé a nyní je náš tým obohacen ještě o další externí odborníky, s kterými v podstatě na denní bázi konzultujeme. Nedávno jsme dokončili náš první produkt – pasivní exoskelet UNILEXA.

Jaké řešení tedy MEBSTER v současnosti nabízí?

Snažili jsme se nabídnout řešení paradoxu, který dnes ve světě paraplegiků máme. V současné době existuje spousta bionických hi-tech pomůcek, jejichž použití ale není pro většinu běžných uživatelů z hlediska ceny reálné. Druhý extrém je to, že i dnes jsou někteří ekonomicky vyčlenění lidé bez možnosti pořídit si třeba i běžný vozík. Náš exoskelet UNILEXA by měl být řešením, které se odklání od klasických ortéz. Ortézy jsou některými uživateli neakceptované, jsou nevzhledné, a hlavně energeticky náročné na samotné používání. Na druhou stranu jsme se odklonili od tzv. super hi-tech řešení, kde člověk musí zaplatit i několik milionů korun, aby se k nim vůbec dostal. Naše řešení je někde mezi, jde střední cestou. Je cenově dostupné – v podstatě za zlomek ceny konkurenčních řešení – a hlavně je velmi stabilní a bezpečné. Klientům umožňujeme postavit se na vlastní nohy a znovu chodit.

Je exoskelet již na trhu k dispozici?

Ano, náš produkt je už na trhu. Bohužel současný vývoj ohledně koronaviru nám těžce zamíchal kartami v oblasti marketingu. Plánované propagační akce, zaškolování personálu v centrech a tiskové konference teď nejsme samozřejmě schopni uskutečnit. Naše strategie byla nádherně naplánovaná, ale bohužel její implementace se zpozdí minimálně o několik měsíců. Již ovšem máme náhradní strategický plán, podle kterého se zaměřujeme nadále na kvalitu a standardizaci fungování firmy dle mezinárodních norem, abychom měli vše v souladu s legislativou a byli jsme schopni dál vyrábět a prodávat nejen v České republice, ale také v zahraničí. Naše vývojové centrum nyní jede na plné obrátky a již testujeme další funkční moduly k našemu řešení.

Pasivní exoskelet UNILEXA je nadějí mnoha lidí upoutaných na vozík (foto: archiv MEBSTER)

Jakým způsobem se dostane Vaše rehabilitační a kompenzační pomůcka ke klientovi?

Máme dvě fáze použití našeho zařízení. Prvním kontaktem je tzv. indikační zdravotní pomůcka – UNILEXA Prime, se kterou se klient může setkat v některém z vybraných zdravotních center. Tady si má člověk možnost vyzkoušet zařízení v praxi. Fyzioterapeut klienta proškolí, jakým způsobem má chodit a jak zařízení používat. V centru dojde také ke zhodnocení, zda je pro daného klienta zařízení vhodné. Pakliže lékař shledá, že je zařízení pro klienta kompatibilní, pak mu ho může prostřednictvím předpisu doporučit pořídit do domácího prostředí. Tady se už bavíme o verzi UNILEXA Home.

Jaká je dostupnost exoskeletu UNILEXA Home?

Tím, že se jedná o zdravotnickou pomůcku určenou do domácího prostředí – konkrétně tedy o individuálně zhotovený zdravotnický prostředek – spadáme do příslušné kategorie a klient může dostat toto zařízení tzv. „na předpis“. Od 1.1. 2019 již platí, že klient má nárok, po schválení zdravotní pojišťovnou, na proplacení 99 % ceny této zdravotní pomůcky.

Máte ambice expandovat na zahraniční trhy?

V současné době fungujeme velice krátce, jsme v podstatě na začátku. Takže není možné očekávat, že budeme hned mířit do zahraničí. Soustřeďujeme se teď primárně na český trh. Ale už nyní víme, že do budoucna nás český trh neuživí. Máme globální ambice. Nabízí se nám blízké trhy sousedních států – jako např. Francie, Německo a Velká Británie. Další možnosti vidíme i v zámoří, zvažujeme ekonomicky vycestovat i do Spojených států anebo Jižní Ameriky.

„Český patentový úřad shledal naše řešení jako zcela unikátní,” říká o svém produktu Michal Gloger

Má exoskelet UNILEXA blízkého konkurenta, nebo je toto řešení unikátní?

Vždy je to obrovská naivita, když si někdo myslí, že nic podobného ještě nebylo vynalezeno. Například přímo v našem oboru se dá dohledat minimálně pět tisíc patentových přihlášek. Nicméně toto konkrétní řešení je čistě naše. Na základě podání patentové přihlášky shledal český patentový úřad naše řešení jako zcela unikátní.

Vraťme se ještě k financím. Dokážete říct, kolik peněz Vás doposud stál vývoj produktu?

Pokud bych se podíval na všechny náklady z globálu, tak dosud jsme proinvestovali přibližně 10 milionů korun.

A prozradíte, zda už MEBSTER přivítal první investory?

Ano, MEBSTER má zcela nově prvního investora, vstoupil k nám zhruba před třemi týdny. Jedná se o strategického partnera působícího ve sféře health care. Ruku v ruce se získáním tohoto skvělého partnera se nyní vydáváme cestou rozvoje zejména v oblasti obchodu. Díky tomuto impulzu teď aktuálně řešíme nábor nových zkušených obchodníků.

Zdroj: obsahová spolupráce se StartupJobs Newsroom
https://www.startupjobs.cz/newsroom/cesky-mebster-pomaha-lidem-s-poranenim-michy
Foto: StartuJobs