Tři roky a pokuta 430 tisíc amerických dolarů je trest pro čínského vědce He Jiankui, který geneticky modifikoval ještě nenarozené děti, a porušoval tím zákaz nastolený čínskou vládou. Společně s ním byli odsouzeni i dva jeho spolupracovníci Zhang Renli (2 roky) a Qin Jinzhou (18 měsíců). Všichni tři se ke svým činům doznali. Oficiální stanovisko přinesla státní čínská media Xinhua.

K odhalení případu došlo v roce 2018, kdy sám vědec podal zprávu o prvních geneticky modifikovaných dětech během vědecké konference v Hong Kongu. Použil k tomu metodu CRISPR-cas9. Výsledkem pokusu se staly tři děti, včetně dvojčat Nany a Lulu, která by měla být imunní vůči viru HIV. To však nikdy nebylo prokázáno.

Experiment byl odsouzen vědecky i eticky. I přesto, že metoda CRISPR byla v tu dobu již poměrně dobře popsaná, stále nejsou výzkumníci dostatečně obeznámeni se všemi aspekty genetiky člověka. Případné úpravy tak mohou ohrozit zdraví i život plodu. V tomto experimentu došlo k odstranění genu CCR5, který má hrát klíčovou roli v imunitě proti HIV, ale zároveň se ukazuje, že lidé žijící bez něj více umírají na nákazu chřipkou.

Experiment proběhl na osmi párech. Dvěma z nich se podařilo porodit celkem tři děti. Všichni muži, kteří se pokusu účastnili byli nakažení virem HIV nebo diagnostikovaní s onemocněním AIDS.

Mezi vědeckými kruhy se jedná o poměrně zlomový případ. Jde o první trest svého druhu a mohl by představovat kvalitní precedens pro ty další. Je i trochu s podivem, že k něčemu podobnému došlo v Číně, která byla často kritizována za laxní přístup k podobným etickým otázkám.

Foto: Stranger-Z, Flickr