Pokud se fosilní paliva zaměřená na "vytěžit, vydělat, spotřebovat", tj. ekonomiku minulého století, skutečně stanou pasé, jak bude vypadat nový pracovní trh?

Cirkulární prvky, které kladou důraz na šetrnější a efektivnější zužitkování zdrojů, se postupně zavádí jako nový ekonomický model v Evropě i Americe. Avšak v popředí cirkulárního směru byl vždy přírodní kapitál. Nyní je jasné, že je třeba především myslet na lidský kapitál a s tím související proměnu pracovního trhu, informuje zpráva organizace Circle Economy.

Jak velká je příležitost pro pracovní pozice v cirkulární ekonomice? Některé hodně ambiciózní prognózy říkají v hodnotě desítkách miliard korun. Ty ale nezohlednily rostoucí automatizaci pracovních sil, a dovozní a vývozní toky. Evropská unie očekává do roku 2030 mírný nárůst počtu pracovních míst v oběhovém hospodářství o 0,5 %. K tomuto číslu se přiklání i jeden z leaderů těchto diskusí holandská organizace Circle Economy.

Circle Economy, která se například v loňském roce spolupodílela na kompletním Cirkulárním skenu Prahy, v březnu vydala zprávu „Jobs & Skills in the Circular Economy“. A to právě v době, kdy koronavirus vtrhnul do západní polokoule. Ukazuje se, že tato progresivní vize vytváření pracovních míst v oběhovém hospodářství je ještě naléhavější a relevantnější ve světle pandemie COVID-19 a ekonomického pádu.

Circle Economy zároveň s tímto reportem spustila iniciativu The Circular Jobs Initiative, která se na změnu pracovního trhu bude soustředit. „Nemůžeme zůstat jen u prázdných slov a říkat, že oběhová ekonomika vytvoří pracovní místa, a to je vše,“ říká Joke Dufourmont z Circle Economy a spoluautor zprávy. "Na trhu práce je velký potenciál, ale musíme se na něj pozorně zaměřit."

Jak má vypadat cirkulární nabídka pracovních pozic budoucnosti? Circle Economy přehodnocuje staré obchodní modely a trvá na tom, že firmy musí vnímat lidskou práci spíše jako zdroj, nikoli jako náklad. Nový pracovní trh také počítá s lidmi na okraji společnosti a ohroženými pracovníky.

Klíčem k novým cirkulárním pozicím budoucnosti je inteligentní politika, stejně jako budování partnerství mezi všemi stranami a poskytování pobídek společnostem, které by navrhovaly výrobky pro více životních cyklů, s následným využitím a stanovenými dopady na životní prostředí.

„S rostoucí poptávkou po práci v oblasti nakládání s odpady a zpětné logistice vzniknou také pracovní pozice spojené s opravami a servisem,“ uvedl Joke Dufourmont. Přesto je důležité vzít v úvahu, že když se zvyšuje poptávka po opravených produktech místo nových nebo po recyklovaných surovinách nad panenskými materiály, dodavatelé těchto starých modelů ztratí práci. Stejně se to týká pracovníků v uhelném průmyslu, který zažívá propad díky rozšiřující se infrastruktuře obnovitelných zdrojů energie.

Nová pandemická krize odhalila v globalizovaných dodavatelských řetězcích hluchá místa, v nemocnicích chyběly ochranné prostředky a regály s toaletním papírem a těstovinami zely prázdnotou. Pokud jde o budoucnost, Joke Dufourmont věří, že mnoho cirkulárních pracovních míst už bude lokálních. V případech, kdy zdravotní sestry a lékaři nemohou získat adekvátní masky nebo ventilátory pro svoji ochranu, částečně kvůli problémům s distribucí od zahraničních dodavatelů, proč nevyužít místní firmy?

„Hovořím zde o potenciálu, kdy cirkulární ekonomika udrží naši společnost v těchto typech krizí zdravou," dodává Joke Dufourmont.

Originální článek: greenbiz.com

Foto: pixabay.com