Vědci vyvinuli nový způsob mapování vlivu změn teploty na posuny v populaci živočichů. Pro některé z nich může být teplota rozhodujícím faktorem v jejich životním cyklu. Jak uvedl server ScienceAlert, proběhlo první testování na čmelácích a výsledky nejsou vůbec dobré.

Zvyšující se teplota jim může značně uškodit. Některé úvahy hovoří i o tom, že pokud dojde k velkému nárůstu mohli bychom jejich vyhynutí ještě zažít na vlastní oči.

Hmyz je obecně problematickou skupinou. Podle studie z roku 2018 publikované v PNASopustilo za posledních 35 let naši planetu 45% hmyzí populace. Podle ekologa Petera Soroye je krize zapříčiněna hlavně lidským přičiněním.

Tým ekologů z University College London použila ke zkoumání historické záznamy 66 druhů čmeláků a zkoumala vývoj jejich populace v závislosti na zvyšující se teplotě. Výběr čmeláků jako prvního testovacího organismu má samozřejmě svůj význam, hlavně pro jejich důležitost v reprodukčním cyklu rostlin. U některých rostlin jde dokonce o nejvýkonnější opylovače vůbec.

Není přesně jasné, jak teplota ovlivňuje čmeláčí populace. Z pozorování můžeme vidět, že ty oblasti, ve kterých došlo k signifikantnímu poklesu v počtu, jsou i prokazatelně sušší než dříve. Změny byly porovnávány mezi obdobími od roku 1901 do 1974 a od roku 2000 do 2014. Šance, že jednotlivé lokální populace zůstanou naživu se v letech 2000-2014 snížila v Evropě o 17 % a v Americe dokonce o 46 %.

Zajímavým faktem zůstává, že změna teploty nemusí být vždycky negativní. V některých případech se stává, že jsou bývalé chladné oblasti najednou dostupnější. Avšak jde jen o výjimečné případy.

Pokud se situace nezlepší, může se stát, že přijdeme o většinu populace v několika příštích desetiletích. Bohužel se nejedná pouze o čmeláky. Podle některých zdrojů můžeme být součástí dalšího masového vymírání v historii naší planety.