Nová studie objevila, že pokud mají čmeláci hlad, koušou do listů rostlin a rostliny vykvetou výrazně dříve. Čmeláci tak získají pyl potřebný pro své přežití. Při kousání čmeláci vylučují zatím neznámou chemikálii. Lidem se urychlit výkvět poškozováním listů zatím nepodařilo.

Čmeláci se budí ze svého zimního spánku zhruba ve stejnou dobu, kdy začínají kvést rostliny. Nicméně kvůli globálnímu oteplování se čmeláci budí dříve, ale rostliny ne.

Výzkumníci z ETH Zürich původně pozorovali reakce čmeláků na různé čichové podněty, když si během pokusu všimli, že hladoví jedinci poškozují listy rostlin. Rostliny poté vykvetly mnohem dříve než za obvyklých okolností.

Pashalidou et al., Science, 2020

Vědečtí pracovníci proto zrealizovali pokus. Do dvou skleníků vysadili rostliny brukve černé (Brassica nigra) a běžného rajčete (Solanum lycopersicum). Do jednoho skleníků vypustili čmeláky a nechali je pokousat listy, ve druhém skleníku poškodili listy stejným způsobem sami vědci. V případě poškození listů čmeláky vykvetla brukev v průměru o 16 dní dříve, rajče dokonce o 30 dní dříve.

Některé rostliny byly čmeláky poškozeny více některé méně, záleželo na hladu čmeláků. Vyhladovělí jedinci pokousali listy více, nicméně na dobu kvetení to vliv nemělo.

Brukev poškozená vědci vykvetla jen o 8 dní dříve, rajče dokonce jen o 5 dní dříve. Výzkumníci proto dochází k závěru, že čmeláci při kousání do listů vylučují zatím neznámou chemikálii, která podněcuje reakci rostliny, která vykvete rychleji.

K výzkumu vědci použili čmeláky zemní (Bombus terrestris), ale kousání do listů zpozorovali i u jiných druhů čmeláků, např. u čmeláků skalních (Bombus lapidarius) nebo čmeláků hájových (Bombus lucorum). Chování se tedy neváže jen jednomu druhu čmeláků.

Z výsledků pozorování výzkumníci navrhují, že čmeláci mohou mít přístup k adaptivnímu nástroji pro přežití. To se vzhledem k oteplování planety ukazuje jako čím dál důležitější aspekt.

Autoři zároveň naznačují, že dobu výkvětu rostliny přizpůsobily čistě potřebám čmeláků. Když čmeláci nemají dostatek potravy ve formě pylu pro své přežití, zemřou ještě před vykvetením. Poté, co rostliny vykvetou nebude dostatek opylovačů a rostliny se nebudou moci rozmnožovat. Je tudíž možné, že tak přizpůsobily dobu svého kvetení k zajištění potravy čmelákům a zároveň své rozmnožení.

Zdroj: ScienceMag.org
Obrázek: Unsplash.com