Celkem 20 souprav (celkem 180 osobních vozů Viaggio Comfort) typu push-pull s kapacitou až 555 cestujících by mělo být do Česka dodáno v letech 2024 - 2026. České dráhy by měl nákup vyjít na 18,5 miliardy korun. Tyto soupravy budou stavěny na provozní rychlost až 230 km/h.

S takovou rychlostí se v naší zemi zatím projet nemůžeme. V plánu je navýšení traťové rychlosti na některých úsecích na 200 km/h. V posledních letech probíhají testy použití této rychlosti na provozovaných tratích (tunel Ejpovice či trasa Brno-Břeclav), kde se dnes může jezdit maximálně 160 km/h. Rychlostní změna o 40 km/h si však musí vyžádat jednak změny v legislativě našeho státu, jednak také nové investice do zabezpečovacích zařízení.

Soupravy by měly být v ostravské Škodě Vagonka smontovány, testovány při statických zkouškách a finálně zprovozněny. Celá souprava bude částečně bezbariérová a tlakotěsná. To zapříčiní komfortní průjezd po trati, a především v tunelech, při vysokých rychlostech. Okna tohoto vlaku by měla být více propustná pro mobilní signál při zachování tepelně-izolačních vlastností skel.

Nové soupravy jsou schváleny pro provoz v České republice i okolních evropských státech (Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Maďarsko). Používány budou především na vlacích typu EuroCity na trasách Praha – Ústí nad Labem – Berlín – Hamburk, Praha – Brno – Budapešť a Praha – Brno – Vídeň – Graz – Villach. Na německém a rakouském území budou v prvních letech po dodání, před úpravami naších tratí a legislativy, schopné využít svou plnou rychlost.

Jelikož se jedná o moderní netrakční vratné devítivozové jednotky s řídicím vozem, bude k nim muset být připojena lokomotiva, která požadovaných rychlostí může dosáhnout.

Zdroj: Siemens

Foto: Winston Chen, Unsplash