O čtyřvláknových DNA zatím nevíme mnoho. Říká se jim G-kvadruplexy a jedním ze základních známých poznatků, je jejich role v rakovinných onemocněních. Díky nově vytvořené metodě pro detekci struktury vědci objevili další vlastnosti nestandardní DNA.

V nové studii pulikované v časopise Nature Communications popsali, jakým způsobem některé proteiny tvoří G-kvadruplexy. Objev by mohl být využit při hledání léků, které by dokázaly kvadruplexy rozrušit, což by mohlo pomoci právě při léčbě nádorových onemocnění.

"Získané poznatky jasně dokazují, že kvaduplexy hrají značnou roli při závažných onemocněních," říká autor studie Ben Lewis z fakulty chemie na Imperial College London.

G -kvadruplexy můžeme nalézt i ve zdravých buňkách. Avšak v nádorových buňkách jich je mnohonásobně více. Čtyřvláknová DNA je pak spojována s dělením (množením) rakovinných buněk. Léčba cílená proti kvadruplexům by mohla pomoci zastavit dělení a následně celé onemocnění.

"Doposud nám chyběl popis struktury přímo v živých buňkách," dodává Lewis. A právě to se vědcům nedávno podařilo. Vědci použili chemikálii DAOTA-M2, která emituje světlo ve chvíli, kdy se naváže na kvadruplex. Mimo pouhého množství, výzkumný tým měřil trvání zářivosti světla. Pracovníci týmu tak zjistili, jak mohou různé molekuly reagovat s čtyřvláknovou DNA přímo v živé buňce. Ve chvíli, kdy se nějaká molekula naváže na kvadruplex, světlo se vytratí rychleji. Díky tomu se jim podařilo idetifikovat dva enzymy, helikázy, které kvadruplex dokáží rozdělit.

Nové poznatky o G-kvaduplexech se příslibem do budoucna a vrhají nové světlo na jejich možné využití při tvorbě protinádorových léčebných strategií.

Zdroj: Nature Communications; ScienceAlert
Foto: Harvard Medica School