Ďábel medvědovitý, jinak často také známý jako tasmánský čert, je největší australský masožravý vačnatec spojovaný zejména s rakovinou tváře. Nyní však vědci objevili jeho schopnost zářit pod UV světlem. Stejná vlastnost byla nedávno pozorována i u dalších australských vačnatců - ptakopyska, vombata a bandikuta králíkovitého.

Tito živočichové byli doposud známi zejména jako symboly ostrova Austrálie a Tasmánie. Nyní u nich však vědci objevili velikou zajímavost - jejich těla pod UV světlem modře a zeleně září. Tento jev, kdy povrch zvířete pohlcuje UV světlo a pak jej zpětně vyzařuje v jiné vlnové délce, se nazývá biofluorescence. Známá je především u různých druhů mořských živočichů a hmyzu. U savců byla spíše výjimkou. Po prvním zjištění tohoto jevu u ptakopysků ale vědci začali vystavovat ultrafialovému světlu jednoho savce za druhým a přišli se zjištěním, že až třetina z nich pod tímto zářením svítí.

Zdroj: Mammalia journal

Funkce tohoto jevu u savců doposud vysvětlena nebyla ale vědci se domnívají, že by mohlo jít o jistou formu komunikace, kdy zvíře vidí a pozná z dálky jedince téhož druhu a ví, že je bezpečné se k tomuto tvorovi přiblížit . Hypotézu posilují skutečnosti, že se tento úkaz vyskytuje zejména u nočních živočichů a naopak nebyl zjištěn u predátorů, kteří by díky němu mohli být snadno odhaleni kořistí. U těchto nočních zvířat byla také zjištěna citlivost zraku právě na UV záření.

Do budoucna plánují vědci zkoumat i další savce a o jejich schopnosti zjistit bližší informace, které by mohly být dále využity například pro noční zvýraznění silničních pruhů, přechodů a zajistit tak větší bezpečnost v silničním provozu.

Zdroj: Western Australian Museum

Zdroj: https://www.abc.net.au/news/

Úvodní fotografie: Toledo Zoo