Dánsko dosáhlo historického zápisu v rámci přechodu na obnovitelné zdroje energie. V roce 2019 tvořila větrná energie téměř 50% z celkové spotřeby. Informaci poskytla na twitteru dánská společnost Energinet.

Původní rekord z roku 2017 byl vylepšen o celá 4% (47% v roce 2019). Stalo se tak především díky nové větrné elektrárně u Severního moře, která produkuje energii pro zhruba 425 000 domácností. Silný nárazový mořský vítr je řešením i pro jiné státy, jako je např. Velká Británie, která také o podobné investici uvažuje.

Dánské cíle jsou jasné. Do roku 2030 jsou odhodlání snížit úroveň emisí 70% pod hodnoty odpovídající roku 1990. I přesto, že hlavní roli v následujících letech bude hrát energie z neobnovitelných zdrojů, přechod na tu obnovitelnou je nevyhnutelný. Dánsko i uvědomuje již probíhající klimatické změny a do budoucna počítá s dalšími. Podle posledních předpokladů dojde ke zvýšenému výskytu dešťů v zimních obdobích, větším vlnám horka, většímu větru a zvýší se hladiny vodních ploch.

Dánsko může být inspirací pro další státy, kde by větrná energie měla smysl. V USA již např. uvažují o velké investici do větrných elektráren na svých pobřežích a podobná debata bude hrát velkou roli v prezidentských volbách v tomto roce.