Objeven byl na konci 18 století a sehrál důležitou roli v historii anestézie. Ačkoli jej později nahradily účinnější látky, setrval oxid dusný pro svou nízkou cenu a vysokou bezpečnost nadále v lékařských ambulancích. Velké oblíbenosti se dočkal například ve stomatologii.

V roce 2014 však díky práci Petera Nagalea a jeho kolegů z Washington University School of Medicine v St. Louis vyšlo najevo, že skýtá potenciál v léčbě silných depresí. Podobného využití se nedávno dočkalo i další ze starých anestetik ketamin, který v mozku blokuje receptor N-methyl-D-aspartátu (NMDA). Proto byla pozornost obrácena i na jeho zmíněného "kolegu z branže". Od práce z roku 2014 bylo provedeno několik navazujících studií, které terapeutický účinek oxidu dusného prokázaly.

Jedním z nejzajímavějších poznatků byla schopnost plynu narušit nástup traumatických vzpomínek. Tým vědců z University College London o dva roky později zjistil, že podáváním oxidu dusného pacientům bezprostředně po shlédnutí modelových klipů s tématikou vyvolávající trauma docházelo ke snížení frekvence vzpomínek na film v následujících dnech. Vznesl proto hypotézu, že plyn destabilizuje mozkové paměťové procesy a díky jeho použití nebylo trauma v mozkových drahách natolik silně otisknuto. Rovněž zjistili, že stejná metoda může být použita k mazání starších vzpomínek, které mohou ovlivňovat například vznik závislostí.

Veškeré poznatky, které byly v průběhu let o terapeutických možnostech oxidu dusného získány, vedly Petera Nagalea a jeho kolegy k nové práci, zkoumající potenciál plynu při léčbě válečných veteránů trpících posttraumatickou stresovou poruchou. Experiment byl proveden na třech respondentech. U dvou z nich terapie oxidem dusným skutečně pomohla již několik hodin bezprostředně po léčbě. Studie, publikovaná v časopise The Journal of Clinical Psychiatry, vydláždila cestu k momentálně probíhajícím klinickým testům, rovněž na pacientech, trpících PTSD.

Originální publikace: https://www.psychiatrist.com/JCP/article/Pages/2020/v81/20l13393.aspx#articlecontent

Zdroj: New Atlas, zdroj titulní fotografie: NeuroTracker