Designová firma Eight známá pro navržení obchodů Apple Stores a také nové ikonické budovy na Páté Avenue předložila návrh jak zrekonstruovat Notre Dame. Zjednodušeně lze říci, že půjde o nahrazení střechy a věže skleněnou variantou.

Jejich idea spočívá v nahrazení vršku budovy pomocí tvrzených skel, dostatečně pevných na to, aby dokázala udržet sama sebe bez nutnosti dalších nosných konstrukcí.

"Věřím, že si památka jako Notre Dame zaslouží respekt, úctu a originální návrh, který bude zohledňovat francouzskou gotickou architekuturu. Nesmí se nechat semlít moderní architektonickou vlnou.", řekl Tim Kobe, zakladatel společnosti Eight.

Ponechme stranou všechna technická úskalí a zaměřme se na vizuální a morální stránku věci. Takto brutálním zásahem by byla zničena výjimečnost skoro tisíc let staré budovy. Je proto zarážející slyšet z úst Tima Kobeho věty o "respektu a úctě k historii".

Úsměvný je jeho argument o "pomýjivosti architektury a života", kterou by měla rekonstrukce evokovat. Nestavějí se honosné katedrály a zdobené chrámy pro uvědomnění si všepřítomnosti a věčnosti Boha ?

Je jasné, že by uskutečnění takového návrhu vyvolalo opravdu rozporuplné reakce srovnatelné s ohlasy na skleněnou pyramidu Louvru či možná na stavbu Eiffelovy věže. Pravděpodobné je, že zůstane jen u dohadů. Francouzská vláda se totiž vyjádřila jasně. Chce zachovat původní vzhled katedrály co možná nejvěrněji. Úpravy by se měly týkat jen zlepšení technologických parametrů budovy. Otázkou zůstává, zda nedojde ke změnám v architektuře věže, která byla postavena o mnoho let později.

Neměli bychom se bránit pokroku. Francouzi si zvykli na Eiffelovku, Pražané si zase zvykli na Tančící dům. A já věřím, že pokrok bude vidět i na rekonstrukci Notre Dame. Pokrok, který neztratí soudnost a hlavně respekt k něčemu tak významnému.