Hlavním účelem projektu je přispět k řešení současných nejkritičtějších problémů s mobilitou a dopravní dostupností, včetně snižování dopravních kongescí a zvýšení bezpečnosti jak na silnici, tak pro chodce.

Autonomní mikrobus je v Detroitu určen nejprve pro přepravu starších občanů a občanů s omezenou mobilitou do místní nemocnice.

Spuštění projektu je umožněné kvůli partnerství mezi řadou privátních subjektů(Navya, NextEnergy, Bestmile, Flagstar Bank, IXR Mobility a AARP, DTE) a Michiganským úřadem pro budoucí mobilitu a elektrifikaci PlanetM. Hlavním cílem je zlepšit dopravní dostupnost pro obyvatele místních za využití autonomní kyvadlové dopravy s rampou pro invalidní vozíky. Očekává se tedy, že služba částečně vyřeší problém, kterému čelí mnoho obyvatel v rámci zajišťování spolehlivé přepravy na schůzku s lékaři a podobně.

„Máme příležitost a zodpovědnost využít náš robustní přepravní systém s jeho zdroji k tomu, abychom zajistili, že budoucí dopravní řešení budou lépe sloužit našim komunitám,“ řekl Trevor Pawl, státní ředitel pro mobilitu v Michiganu.

„Prostřednictvím vysoce kolaborativního prostředí mezi veřejným a soukromým sektorem jsme schopni využít technologie nové generace k vytvoření budoucnosti, která upřednostňuje bezpečnější a inkluzivnější služby mobility pro obyvatele žijící a pracující v rozdílných lokalitách napříč městem, především pak seniorům a osobám s omezenou mobilitou,” uzavírá Trevor Pawl.

Provoz autonomního mikrobusu je zahájen od poloviny srpna 2020. Ten se odehrává na předem naprogramované trase dlouhé 1,31 míle s odborným dohledem palubního personálu. Zatímco autonomní mikrobus projíždí určenou trasou, obsluha na palubě sleduje bezpečnost cestujících, asistuje při vystupování a nastupování a zároveň informuje o celém projektu a používané technologii.

“Role personálu je klíčová pro budování důvěry v autonomní mobilitu” komentuje Ray Smith, majitel IXR Mobility and Mobility Inclusion.

Jelikož doprava představuje pro seniory jednu z nejobtížnějších výzev, tato služba cílí právě na to, aby osoby s omezeným přístupem k dopravě měli možnost snadného a bezpečného spojení s důležitými lokalitami v rámci města.

Samozřejmostí je, že na palubě autonomního mikrobusu jsou přijata opatření snižující riziko výskytu a přenosu COVID-19. Cestující a palubní personál jsou povinni nosit masky a vyzváni k dodržování bezpečnostních odstupů. Sedadla a povrchy jsou dezinfikovány mezi každou cestou a na palubě je bezdotykový dávkovač dezinfekčních prostředků na ruce.

O dalším projektu autonomních vozidel se můžete dočíst na CZECHSIGHT v:

Zdroj: https://www.intelligenttransport.com/transport-news/104922/self-driving-shuttle-deployed-in-detroit-to-transport-senior-citizens/

Foto: intelligenttransport; Scott Webb, Unsplash