DNA Script zvýšil financování svých projektů o 38,5 milionu amerických dolarů. Tyto peníze by měly přispět k velkému pokroku v syntéze a produkci genetického materiálu.

Může se jednat o revoluci v syntetické biologii. Změna by se mohla dotknout všech myslitelných odvětví od medicíny přes ekologii až po zemědělství.

Vše závisí na třech důležitých aspektech. Ty zahrnují schopnost zmapovat genom a porozumět funkci jednotlivých genů, syntézu DNA a zajištění potřebných funkcí a editaci genetické informace pomocí CRISPR metod, které umožňují snadnou manipulaci s jednotlivými částmi kódu.

V posledních 50. letech byl výzkum zaměřen především na analýzu a editaci DNA, kde vědci dosáhli úžasných výsledků. Menší progres můžeme pozorovat ve způsobech produkce genetického materiálu. To je něco, co se budou snažit v DNA Script vyřešit.

V současnosti se k produkci DNA používají postupy umožňující syntetizovat DNA v řetězcích o délce 200 nukleotidů. Tyto nukleotidy se poté skládají a tvoří to, čemu říkáme gen.

Technologie, kterou slibuje DNA Script, by měla umožňovat produkovat delší řetězce podobným enzymatickým mechanismem, který používá samotná buňka. Jedná se o velmi složitý proces, který by měl přinést menší chybovost v syntéze DNA a nižší spotřebu chemického materiálu.

DNA Script není jediná společnost, která se snaží o výrazný pokrok v metodách výroby genetického materiálu. Mohli bychom zmínit především startupovou společnost Nuclear spolupracující s genetikem Georgem Churchem a firmu Ansa Bio s přidruženou laboratoří Jaye Keaslinga z Kalifornské Univerzity. Ani jedna z nich však zatím nedosáhla takových pokroků jako DNA Script.

Právě to zaujalo nové investory LSP a Bpifrance, kteří doufají v úspěch a připojili se tak ke stávajícím podporovatelům projektu, jako jsou Illumina Ventures, Indivest Partners, Sofinnova Partners a Kurma Partners. Společnost investorům slibuje zrychlení vývoje a uvedení na trh v USA. Jak řekl Thomas Ybert, spoluzakladatel DNA Script: „Naše technologie je nyní dostatečně spolehlivá pro první komerční využití. Doufáme, že přinese výzkumníkům po celém světě stejně dobré a rychlé výsledky jako nám při našem testování.“

Syntetická biologie zažívá v posledních letech obrovský rozmach a bude velmi zajímavé sledovat její další vývoj. Vzhledem k současné situaci se dá předpokládat, že zaujme přední postavení v celé biologii. Pokud se zvládne dobře nastavit legislativa v souladu s etickými normami, může se ze syntetické biologie stát velmi dobrý nástroj v boji s řadou problémů napříč odvětvími.