Přední vědecký magazín Science včera publikoval studii skupiny vědců z Harvardu, která se zabývá vývojem šíření koronaviru SARS-CoV-2. Hlavní otázkou této studie je, co se bude dít, až překonáme počáteční pandemii. Každému je dnes již asi jasné, že dosažení kolektivní imunity nebude otázka pár týdnů nebo měsíců, jak mnozí odborníci doufali v počátku pandemie. Při současném tempu šíření by to v Česku mohlo vydat na mnoho let. Nastavená opatření zároveň nejsou z pochopitelných ekonomických, ale i zdravotních nebo společenských důvodů udržitelná po tak dlouho dobu.

Právě zmíněná studie tedy nabízí pohled na to, jak by mohly vypadat následující roky. Její autoři využili dostupné odhady týkající se sezónnosti a funkce imunity a data o dosavadním vývoji, aby vytvořili model předvídající nutná opatření pro udržení onemocnění na uzdě. Jinými slovy, udržení rychlosti šíření dostatečně nízko, aby nedošlo k zahlcení systému zdravotní péče. Hlavním závěrem studie je, že může být nezbytné dodržování společenského distancování až do roku 2022. Jednalo by se přitom buď o přerušované nastolení opatření v reakci na příliš rychlé šíření nebo o dlouhodobá opatření zahrnující částečné distancování.

V případě tak striktního distancovaní, jaké máme dnes, totiž nedochází k dostatečnému rozšiřování imunity. Navíc bude třeba neustále rozšiřovat kapacity jednotek intenzivní péče. Situaci by samozřejmě mohlo ovlivnit objevení účinného léku nebo vakcíny. Připomeňme ale, že zatím žádný spolehlivě účinný lék nemáme a doba potřebná k získání vakcíny se odhaduje na více než rok – a to v případě, že budeme mít obrovské štěstí při jejím hledání.

Zmíněná studie se zaměřuje na Spojené státy americké, nicméně situace v naší zemi nebude pravděpodobně o moc lepší. Spojené státy americké disponují relativně velkým množstvím nemocničních kapacit a v současné době jsou schopné rychle nakupovat další nutné nemocniční vybavení. Autoři studie upozorňují také na nutnost zjistit, jak dlouho si vlastně lidské tělo udrží protilátky, protože tato informace může se všemi odhady ohledně rozšiřování imunity také značně zahýbat.

Zdroj: https://science.sciencemag.org/content/early/2020/04/14/science.abb5793

Úvodní obrázek: Unsplash


Více o koronaviru na CZECHSIGHT: