Nová sudie publikovaná v časopise JAMA Psychiatry přináší zprávy o vůbec prvním dvojitě zaslepeném, placebem kontrolovaném klinickém hodnocení týkajícího se testování psychoterapie pomocí psilocybinu k léčbě poruchy užívání alkoholu. Psilocybin je psychedelická látka obsažená v různých druzích hub, jako jsou např. lysohlávky. Publikované výsledky jsou slibné, téměř polovina skupiny užívající psylobycin totiž přestala po skončení léčby s pitím. Ale vzhledem k tomu, že téměř každý zaslepený účastník uhodl, zda mu byla podávána aktivní látka nebo placebo, vyvolává studie otázky ohledně výpovědní hodnoty tohoto druhu klinických studií na psychedelické drogy.

Do nové studie vedené týmem z NYU Grossman School of Medicine bylo zařazeno 93 subjektů s klinicky diagnostikovatelnou závislostí na alkoholu. Skupina byla náhodně rozdělena na skupinu přijímající psilocybin a skupinu kontrolní přijímající placebo.

Všechny subjekty, včetně těch ve skupině s placebem, podstoupilypsychoterapeutický protokol trvající několik měsíců. Protokol zahrnoval čtyři sezení před zahájením jakékoli psychedelické léčby, čtyři sezení mezi první a druhou dávkou látky a čtyři sezení po skončení podávání.

Těm ve skupině s placebem bylo podáváno to, co je známé jako aktivní palcebo. V tomto případě se jednalo o antihistaminikum zvané difenhydramin, které ve vysokých dávkách může vyvolat pocity zarudnutí nebo dokonce euforie.

Po osmiměsíčním sledování studie zjistila, že 48 % pacientů ve skupině s psilocybinem přestalo pít úplně, ve srovnání s 24 % ve skupině s placebem. Pokud jde o snížení „těžkého pití“ (definováno jako dny, kdy bylo vypito více než čtyři až pět alkoholických nápojů), osoby ve skupině s psilocybinem snížily počet dnů těžkého pití o 83 %, ve srovnání s 51% poklesem u kontrolní skupiny.

Výsledky studie jsou nepopiratelně slibné. Použití LSD k léčbě alkoholismu bylo jedním z prvních terapeutických cílů zkoumaných výzkumníky již v 50. letech 20. století a na toto téma existuje řada starších prací. Nové poznatky však poukazují na některé významné nevyřešené problémy v oblasti moderního klinického výzkumu psychedelických látek.

Randomizované, zaslepené studie s kontrolou jsou zlatým standardem moderního výzkumu. Shromáždit dvě skupiny lidí k otestování intervence, ale slepě dát jedné skupině placebo, je zásadní způsob, jak mohou vědci shromáždit empirické důkazy o tom, zda nová léčba v zásadě funguje.

Ale v psychedelické vědě může být prakticky nemožné dát někomu neaktivní placebo, aniž by si velmi rychle uvědomil, že nedostal skutečnou drogu. Během několika posledních let byl tento problém uváděn jako potenciálně vedoucí k přehnaným účinkům v psychedelických klinických studiích.

V této nové studii vědci z NYU zaznamenali, že prakticky každý subjekt správně uhodl, zda jim byl podán psilocybin nebo placebo. Při druhém sezení téměř 95 procent účastníků správně odhadlo, do které skupiny byli zařazeni.

Nejenže účastníci studie byli účinně odslepeni, ale terapeuti, kteří byli v rámci studie také zaslepeni, nakonec uhodli léčebné skupiny. Při druhém drogovém sezení terapeuti správně odhadli, kterým pacientům bylo podáno placebo a kterým psilocybin s přesností 97,4 %. Takže s ohledem na to, že pokus o dvojité zaslepení této studie zcela selhal, se zdá být poněkud nečestné studii vůbec považovat za zaslepenou.

Vedoucí autor nové studie Michael Bogenschutz uvedl, že použití antihistaminika difenhydraminu jako aktivního placeba bylo pokusem týmu o překonání tohoto problému.

Houba rodu Psilocybe. Artur Kornakov via Unsplash

Při oznámení nových výsledků studie na tiskové konferenci vědci představili dva účastníky studie. Oba muži nadšeně hovořili o svých pozitivních zkušenostech, přičemž každý v podstatě po skončení studie přestal pít. Později bylo na tiskové konferenci díky otázce od novinářů odhaleno, že jeden ze dvou účastníků byl ve skutečnosti ze skupiny s placebem.

Výzkumníci objasňují, že nemají na této konkrétní práci žádný přímý finanční zisk. Bogenschutz řekl, že NYU Grossman School of Medicine podala provizorní patent na tento výzkum, ale zdůraznil, že důvodem je zajistit, aby žádný komerční, ziskový subjekt nemohl monopolizovat léčbu a učinit ji v budoucnu finančně nedostupnou.

To vše však naznačuje, že již existuje přesvědčení, že tento druh psychedelické léčby funguje. Charles Marmar, předseda oddělení psychiatrie na NYU Langone, byl upřímný, když vyjádřil toto přesvědčení během nedávné tiskové konference.

Zjištění v novém výzkumu jsou nepopiratelně slibná, což naznačuje, že psilocybin by mohl být užitečný při léčbě poruchy užívání alkoholu. Ale při prezentaci této nové studie a podceňování dopadu problému s placebem výzkumníci poněkud odhalili zaujatost, která je ve světě moderní psychedelické vědy poměrně převládající. Základní přesvědčení, že tyto léky fungují, budou brzy schváleny a výzkum, který je v současné době prováděn aby potvrdil toto již existující přesvědčení.

Nová studie byla publikována v JAMA Psychiatry.

Zdroj: NewAtlas

Úvodní obrázek:EKATERINA BOLOVTSOVA via Pexels

Více o psilocybinu na CZECHSIGHT:

Přírodní alkaloid psilocybin zmírňuje příznaky deprese a úzkosti
Rozsáhlá studie publikovaná ve Scientific Reports, ukazuje, že jedinci, kteří užívali psilocybin v mikrodávkách vykazovali zlepšení nálady a větší pokles úzkosti, deprese a stresu během jednoho měsíce než ti, kteří psilocybin neužívali.