Evropská komise přijala nová pravidla, jejichž cílem je snížení spotřeby elektrické energie a prodloužení životnosti domácích spotřebičů. Po začátku platnosti tohoto nařízení v roce 2021 budou výrobci povinni vyrábět spotřebiče odolnější a nabízet na ně náhradní díly po dobu až deseti let.

Nařízení také určuje, že spotřebiče nově budou muset být opravitelné běžně dostupným nářadím a výrobci budou povinni vydávat manuály k údržbě a opravě těchto spotřebičů. Tato pravidla se ovšem vztahují pouze na dostupnost náhradních dílů a manuálů profesionálním technikům, výrobci už nebudou povinni totéž nabízet majitelům spotřebičů. Proto někteří lidé volají po zpřísnění těchto pravidel a zavedení univerzálního tzv. "práva na opravu" (right to repair), které by aplikovalo tato pravidla pro všechny zákazníky a všechny druhy produktů. To však zatím Evropská komise neplánuje.

Zároveň se zpřísňují pravidla pro energetickou náročnost. V době vzniku štítků označujících energetickou náročnost spotřebičů spadalo mnoho spotřebičů do spodních kategorií (E, F, G). V současnosti je však drtivá většina domácích spotřebičů v energetické třídě A nebo výše a energetické štítky tak začaly pozbývat na významu. Proto se v roce 2021 kategorie posunou tak, aby na třídu A dosáhly skutečně jen ty nejvíce ekonomické spotřebiče a ostatní budou posunuty do nižších tříd. Zároveň přibudou pravidla pro pračky a myčky na maximální spotřebu vody za cyklus.

Tato nová pravidla se vztahují na velké spotřebiče, tedy lednice, pračky, myčky, televizory apod. Na drobné spotřebiče a elektroniku se zatím podobná pravidla nechystají. Protože se jedná o nařízení Evropské komise, nebude nutné čekat až členské státy tato pravidla zohlední ve svých zákonech - pravidla začnou platit v roce 2021 pro celou EU současně.

Evropská komise očekává, že díky zavedení těchto pravidel domácnosti ušetří v průměru 150 eur ročně. Zároveň se tento krok shoduje s dlouhodobým cílem EU směřování k cirkulární ekonomice, tedy dlouhé životnosti, snadné opravitelnosti a recyklovatelnosti výrobků.