Ačkoliv porod bývá v dnešní době považován za standardní lékařský zákrok bez většího rizika, ne všechny země to mohou potvrdit. Například v Africe je stále poměrně velké procento žen, které zemřou přímo u porodu v důsledku velké ztráty krve. Včasná transfuze je jeden z klíčových faktorů, který by jim mohl zachránit život.

Doprava léků a krevních vzorků je po zalidněné Rwandě problematická

Ve státech Afriky je krev na transfuze transportována prostřednictvím lodí nebo automobilů. Tato možnost však není v některých lokalitách dostupná. Dobrým příkladem je hustě zabydlená Rwanda, která je pověstná svými úzkými silnicemi, nerovným terénem a prudkými zatáčkami. Rychlá doprava léků, krevních vzorků či zdravotního materiálu je v této oblasti takřka nemožná.

Prezident Rwandy si uvědomuje závažnost situace a je rozhodnutý jednat co nejdříve. Cíl je jasný: Zprovoznit dronovou roznášku, jak jen to bude možné. Podle něj to je jediný způsob, jak zmírnit riziko při porodech. Procento úmrtnosti matek při porodu zde přesahuje více než trojnásobek světového průměru.

Přípravy na spuštění dronů jsou v plném proudu

Díky iniciativě rwandské vlády už probíhá soutěž, v rámci které prezentují týmy z celého světa své nové prototypy. K dispozici jsou rovněž i makety transfuzních vaků a lékařských vzorků.

Stále však vyvstává klíčová otázka: Kdo za drony zaplatí? Vzhledem k chudobě rwandské populace by otázka financí mohla být jednou velkou brzdou. I přes optimistický pohled rwandské vlády zůstává odpověď na tuto otázku zatím nedořešena.

Zdroj textu: https://www.bbc.com/news/business-51837296

Zdroj obrázku: https://www.bbc.com/news/business-51837296