Výsledky této studie byly publikovány v Science advances a ukazují, že rostoucí biodiverzita rostlin by mohla pomoci redukovat použití pesticidů v zemědělství a vylepšit přirozenou biologickou kontrolu.

Biologická diverzita je důležitá pro všechny druhy na Zemi, včetně člověka. Interakce mezi ekosystémy a jejich rozličné formy, které biodiverzita tvoří, jsou klíčové k poskytování a udržování ekosystémových funkcí a služeb na přírodních i vysazených loukách a pastvinách.

Hmyzí herbivoři, nebo jak je lidé nazývají — “škůdci”, působí v rostlinné výrobě asi 18 až 26% ztráty v celosvětovém měřítku. To vedlo samozřejmě k růstu používání pesticidů, aby se škůdci zahubili.

Vědci zjistili, že rostliny z druhově pestrého společenstva ztratí výrazně méně energie, kterou by vynaložili na obranu proti hmyzím herbivorům. Ve vysoce pestrých společenstvech byla úroveň ‘sežrání rostlin’ herbivory na 1 gram biomasy o 44 % menší, než tomu bylo v monokulturách. To tedy znamená, že rostliny by ztratily skoro o polovinu méně energie, kdyby byly vysazeny do druhově bohatých společenstev

V druhově bohatých společenstvech roste sice celková biomasa herbivorů, ale také predátorů, ukázalo se ve studii. Predátorům se v diverzifikovaných loukách daří mnohem lépe. To také díky různosti prostředí, protože např. pavouci, vosy a brouci mají výhodu a nejsou tak snadno k nalezení a jsou tedy méně často potravou obratlovců.

Druhová diverzita ukázala tedy hned dvě důležité obtíže pro herbivory — více predátorů a méně preferované potravy. Logicky se nabízí, že v prostředí, kde jsou herbivoři a tedy i škůdci v nevýhodě, nebudou přemnožení, aby ve velkém konzumovali pěstované rostliny. V tom případě by nebylo potřeba ve velkém používat pesticidy.


Zdroj: phys.org
Studie: http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.abb6603
Zdroj titulní fotografie: unsplash, Stephan Eickschen