Těsný shluk šesti vulkanických ostrovů, nacházejících se poblíž středu aleutského řetězce, jsou ve skutečnosti vzájemně propojené průduchy a tvoří tak dohromady jednu sopku, ukrytou pod hladinou oceánu. Jedná se o stratovulkány Carlisle, Cleveland, Herbert, Kagamil, Tana a Uliag. Tato šestice je souhrnně nazývána jako Ostrovy čtyř hor. Předpokládá se, že vlivem masivního propadu mohlo dojít ke vzniku více průduchů. Jednalo by se tak o první zcela podmořskou sopku na Aleutách.

Mapa Aleut s vyznačenými Ostrovy čtyř hor a překrývajícími se kalderami, zdroj: John Power, USGS

Vědci analyzovali nejen seismickou aktivitu, ale i emise plynů a v oblasti šesti ostrovů prováděli různá geochemická měření. Ukázalo se, že aktivitu stratovulkánů lze sledovat k mnohem většímu zdroji, který je skryt okolním oceánem. Většina stratovulkánů, jako jsou právě Ostrovy čtyř hor, jsou kuželovité hory se strmými svahy, které vznikají z nahromaděných toků lávy popela a hornin. Jsou stále aktivní díky středně velkým magmatickým krbům uložených pod zemí.

Ostrovy čtyř hor, zdroj: John Lyons, USGS

Erupcí dochází k částečnému zhroucení centrální části sopky a propadu. Vzniká tak tzv. kaldera, která měří kilometry, až desítky kilometrů. Některé kaldery ovšem dosahují mnohem větších rozměrů a dosahují i 100 kilometrových průměrů. Tři překrývající se kaldery, které představují pozůstatky erupcí před 2,1, 1,3 miliony a 640 000 lety se nachází například v Yellowstonském národním parku a rozprostírají se do šíře 115 kilometrů.

Aleutská sopka Mount Cleveland je jednou z nejaktivnějších sopek Severní Ameriky. Nově nalezené mohutné podmořské kaldery by proto mohly objasnit, proč u ní dochází k erupcím tak frekventovaně. Za posledních 230 let totiž zaznamenala neskutečných 22 erupcí. Kaldera, která zahrnuje šest vulkanických ostrovů, tak pravděpodobně představuje po Yellowstone druhý supervulkán na světě. Podle Diany Roman, spoluautorky výzkumu, však bude zapotřebí více důkazů, které potvrdí, že jsou Ostrovy čtyř hor skutečně propojeny tak, jak je předpokládáno. "Aktuálně se chceme vrátit na Ostrovy čtyř hor, podrobněji prozkoumat mořské dno a vulkanické horniny a shromáždit více seismických a dalších údajů," uvádí.

Zdroj: Live Science, zdroj titulní fotografie: Tomas Malik, Unsplash.