Vesmír stále ukrývá obrovské množství tajemství. Jedna z otázek, kterou nedovedeme zodpovědět, je na první pohled vcelku jednoduchá. Proč vesmír existuje? K jejímu zodpovězení má pomoci nově formovaná teorie.

Při vzniku vesmíru došlo k tvorbě hmoty a antihmoty. Antihmotou rozumíme látky, které jsou složeny z antičástic k běžným částicím. Mohou jimi být pozitrony (k elektronům), antineutrony nebo antiprotony. Pokud se opačné částice hmoty a antihmoty potkají, dojde k jejich zničení. Proč tedy vesmír nabízí o tolik větší množství hmoty dostatečné ke vzniku galaxií, planet a hvězd?

Řešení možná nalezneme v teorii leptogeneze. Podle ní se při Velkém třesku uvolnilo velké množství subatomárních částic - neutrin. Teorie tvrdí, že s jejich rozpadem dojde s mnohem větší pravděpodobností ke vzniku produktů hmoty než antihmoty.

Podle experimentu provedeného spoluprací Tokai to Kamioka (T2K) je pravděpodobnost, že k dojde k nerovnoměrnému rozpadu neutrin ve prospěch hmoty až 95 %. I přesto, že výsledky nejsou definitivní a bude potřeba dalších výzkumů analýz, zdá se teorie leptogeneze velmi pravděpodobná.

Zdroj: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2177-0
Foto: Unsplash